نمایش همه
 • دی کاشان امروز ۱۳:۱۵

  سی‌ و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  سی‌ و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی دی ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ۱۲ صفحه منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۰۸:۱۹

  صدوپنجاهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ دی تا اول بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا آذرکاشان ۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۰۷:۵۱

  سی‌ و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  سی‌ و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی آذر ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ۱۲ صفحه منتشر شده است.

 • 2 ۱۳۹۹-۰۹-۲۲ ۰۸:۰۰

  صد وچهل‌ و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وچهل‌ و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ تا ۱۹ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • شماره 146 خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۰۹-۱۱ ۰۸:۵۱

  صدوچهل‌و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ آبان‌ تا ۸ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا کاشان آبان ۱۳۹۹-۰۹-۰۹ ۱۰:۳۸

  سی‌ و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  سی‌ و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی آبان ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ۱۲ صفحه منتشر شده است.

 • مفدا ۱۴۵ ۱۳۹۹-۰۹-۰۱ ۰۸:۴۲

  صد و چهل و پنجمین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۵ آبان‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۴ ۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۰۸:۰۵

  صدوچهل‌وچهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ مهرماه تا ۱۱ آبان‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفداکاشان/مهر ۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۰۹:۱۵

  سی‌ و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  سی و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی مهر ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ۱۱ صفحه منتشر شده است.

 • کاشان/نشریه ورزشی ۱۳۹۹-۰۷-۳۰ ۱۲:۴۳

  نشریه "حرکت، نشاط و تندرستی" شماره اول/گاهنامه ورزشی اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • خبرنامه مفدا 143 ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۱۰:۵۴

  صدوچهل‌و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۸ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه جدید ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۱۲:۲۴

  صدوچهل‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ تا ۱۹ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 141 ۱۳۹۹-۰۷-۱۲ ۰۷:۵۵

  صدوچهل‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا شهریور ۱۳۹۹-۰۷-۰۵ ۱۱:۳۴

  سی‌ و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  سی و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی شهریور ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در ۱۴ صفحه منتشر شده است.

 • خبرنامه 140 ۱۳۹۹-۰۶-۲۸ ۱۸:۰۸

  صدوچهلمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو چهلمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۶ تا ۲۴ شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 139 ۱۳۹۹-۰۶-۱۰ ۰۹:۳۹

  صدوسی‌و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌ ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ مردادماه تا پنجم شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا مرداد ۱۳۹۹-۰۶-۰۷ ۱۰:۳۳

  سی‌ و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  سی و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی مرداد ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در شش صفحه منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۸ ۱۳۹۹-۰۵-۲۷ ۱۲:۲۷

  صدوسی‌وهشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌وهشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶تا ۲۶مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • 137.png ۱۳۹۹-۰۵-۲۰ ۰۹:۵۶

  صد و سی‌ و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و سی‌و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۷ تا ۱۵ مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا کاشان ۱۳۹۹-۰۵-۰۶ ۱۱:۴۲

  سی امین شماره نشریه "مفدا کاشان" منتشر شد

  سی امین خبرنامه "مفدا کاشان" شامل مهمترین فعالیت‌ها و عملکرد تیر ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در هفت صفحه منتشر شد.

 • خبرنامه 105 ۱۳۹۹-۰۴-۲۴ ۱۲:۳۰

  صدوسی‌وپنجمین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌وپنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ تیرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • کاشان/مفدا ۱۳۹۹-۰۴-۲۲ ۱۳:۲۶

  بیست و نهمین شماره نشریه "مفدا کاشان" منتشر شد

  بیست و نهمین خبرنامه "مفدا کاشان" شامل مهمترین فعالیت‌ها و عملکرد خرداد ۹۹ معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در هشت صفحه منتشر شد.

 • خبرنامه 124 مفدا ۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۲:۲۸

  صدوسی‌وچهارمین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌وچهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ خرداد ماه تا ۸ تیرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۳ ۱۳۹۹-۰۳-۳۱ ۰۹:۳۱

  صدوسی‌و سومین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۶ خردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 132 ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ ۱۱:۰۶

  صدوسی‌ودومین خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌ودومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ اردیبهشت‌ماه تا ۱۲ خردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا/کاشان ۱۳۹۹-۰۳-۱۷ ۰۹:۴۹

  بیست و هشتمین شماره نشریه "مفدا کاشان" منتشر شد

  بیست و هشتمین خبرنامه "مفدا کاشان" شامل مهمترین فعالیت‌ها و عملکرد اردیبهشت ۹۹ معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پنج صفحه منتشر شد.

 • ۴ ۱۳۹۹-۰۲-۳۰ ۱۰:۱۴

  صد و سی و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و سی و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۴ تا ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا کاشان/عکس ۱۳۹۹-۰۲-۰۹ ۱۱:۰۵

  بیست و هفتمین شماره نشریه "مفدا کاشان" منتشر شد

  بیست و هفتمین خبرنامه "مفدا کاشان" شامل مهمترین فعالیت‌ها و عملکرد اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شش صفحه منتشر شد.

 • خبرنامه ۱۲۹ ۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۱۲:۱۵

  صد و بیست و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ اسفندماه ۹۸ تا ۲۳ فروردین‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • 128خبرنامه ۱۳۹۸-۱۲-۲۷ ۱۵:۱۴

  صد و بیست و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۲ اسفندماه تا ۲۵ اسفندماه ۹۸ منتشر شده است.