نمایش همه
 • صندوق رفاه دانشجویی ۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۰۰:۵۴

  اطلاعیه صندوق رفاه برای دانش آموختگان

  نحوه بازپرداخت بدهی

  دانش آموخته محترم فیشهای بازپرداخت وامها با ذکر تاریخ و نام ونام خانوادگی و شماره پرونده تحویل شما گردید ، لذا برای تسریع در امور اخذ گواهی از صندوق رفاه به موارد ذیل توجه نمائید

 • اطلاعیه ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۲۱:۴۶

  قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم میرساند ارائه دفترچه بیمه در زمان ثبت نام الزامی میباشد ضمنا مبلغ 20000 ریال جهت بیمه حوادث و 50000 ریال جهت صدور کارت تغذیه از دانشجو دریافت میگردد

 • صندوق رفاه دانشجویی ۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۲۱:۲۱

  وام تحصیلی و مسکن مهر

  فرصت دریافت وام تحصیلی و وام مسکن تا تاریخ 95/7/30 میباشد