نمایش همه
 • خبرنامه مفدا شماره 125 ۱۳۹۸-۱۰-۲۷ ۱۱:۵۷

  صد و بیست و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی پنجم تا بیست و پنجم دی‌ماه منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 124 مفدا ۱۳۹۸-۱۰-۰۷ ۱۱:۳۴

  صد و بیست و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ آذر تا چهارم دی‌ماه منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۸-۰۹-۲۸ ۱۶:۱۰

  صد و بیست و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفتم تا بیست و چهارم آذرماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا ۱۲۲ ۱۳۹۸-۰۹-۰۸ ۱۹:۴۴

  صد و بیست‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفتم آبان‌ماه تا ششم آذرماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبر 121 ۱۳۹۸-۰۸-۰۸ ۱۲:۵۲

  صد و بیست‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی دوازده مهرماه تا ششم آبان‌ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • هفته نامه ۱۳۹۸-۰۷-۱۲ ۰۹:۳۵

  صد و بیستمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیستمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سی و یکم شهریور ماه تا دهم مهر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 119 ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۴:۰۷

  صد و نوزدهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و نوزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سیزدهم تا سی و یکم شهریور ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 118 ۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۱۶:۴۲

  صد و هجدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و هجدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی بیست و سوم مرداد ماه تا دوازدهم شهریور ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۸-۰۵-۲۴ ۱۵:۵۲

  صد و هفدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و هفدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی نهم تا بیست و دوم مرداد ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • عکس صفحات یک و دوی خبرنامه شماره 116 ۱۳۹۸-۰۵-۱۰ ۰۹:۲۲

  صد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و شانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۳ تیر ماه الی نهم مرداد ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه 115 مفدا ۱۳۹۸-۰۴-۲۴ ۱۱:۰۳

  صد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سیزدهم الی بیست‌و دوم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه 114 ۱۳۹۸-۰۴-۱۴ ۱۰:۴۰

  صد و چهاردهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و چهاردهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سوم الی دوازدهم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره صدو سیزدهم ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۹:۴۱

  صد و سیزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و سیزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ خرداد ماه الی دوم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 112مفدا ۱۳۹۸-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۵

  صد و دوازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و دوازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی یکم الی بیست‌و چهارم خردادماه ۹۸ منتشر شده است.

 • 101 ۱۳۹۸-۰۲-۰۳ ۰۸:۳۱

  صد و یازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و یازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۷ فروردین الی ۳۰ فروردین ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 110 مفدا ۱۳۹۸-۰۱-۰۲ ۱۱:۱۵

  صد و دهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و دهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا (آخرین هفته نامه خبری مفدا در سال ۱۳۹۷)منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ الی ۲۸ اسفند ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 109 مفدا ۱۳۹۷-۱۲-۱۲ ۱۱:۴۰

  صد و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  از تاکید وزیر بهداشت بر اجرایی شدن بیانیه رهبری تا بسته شدن پرونده المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر

  صد و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۸ بهمن الی ۸ اسفند ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 108 مفدا ۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۰۹:۱۱

  صد و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  اعزام ۲۰۰ گروه جهادی به مناطق محروم کشور در ایام دهه فجر

  صد و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶ الی ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 107 مفدا ۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ۱۴:۴۸

  صد و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  از سکانداری دکتر نمکی تا برتری وزارت بهداشت در برگزاری مسابقات قرآنی

  صد و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ الی ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 106 مفدا ۱۳۹۷-۱۱-۰۹ ۰۹:۲۲

  صد و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت، با تفکرات من در تضاد است/ بیش از ۴۷ درصد آثار ارسالی به جشنواره تیتر ۱۱ مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است

  صد و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ دی الی ۸ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • هفته نامه خبری مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۵:۱۶

  صد و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  برگزیدگان جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی مشخص شدند/بازنگری در آیین نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی سلامت

  صد و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۹ الی ۲۶ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره ۱۰۴ مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۲۱ ۱۱:۱۲

  صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  نفس‌های آخر فرهنگ و هنر در دانشگاه‌ها را جان دوباره بخشیدید

  صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۸ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • صد و سومین خبرنامه مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۱۰ ۱۳:۲۰

  صد و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  انتشار جدول بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و فراخوان دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ

  صد و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲ الی ۹ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 102 مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۰۳ ۰۹:۳۹

  صد و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  از اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران تا پژوهشگر برتر شدن دانش‌آموخته دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان

  صد و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ آذرماه الی ۲ دی‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 101 مفدا ۱۳۹۷-۰۹-۲۶ ۱۶:۴۳

  صد و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  «حذف ستاره دانشجویان» مطالبه بر حقی که بر زمین مانده است

  صد و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ الی ۲۴ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 100 مفدا ۱۳۹۷-۰۹-۱۵ ۱۸:۴۷

  صدمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد

  صدمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ الی ۱۴ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • هفته نامه نود و نهم ۱۳۹۷-۰۹-۰۸ ۱۷:۲۱

  نود و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  اجلاس معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

  نود و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۳۰ آبان‌ماه الی ۷ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره ۹۸ مفدا ۱۳۹۷-۰۹-۰۱ ۱۷:۰۶

  نود و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  امضا تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی

  نود و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۲ الی ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 97مفدا ۱۳۹۷-۰۸-۲۳ ۱۰:۳۳

  نود و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  بزرگترین رویداد مطبوعات دانشجویی کشور آغاز به کار کرد

  نود و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ الی ۲۱ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 96 مفدا ۱۳۹۷-۰۸-۱۵ ۱۱:۱۰

  نود و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  ارائه خدمات سلامت و فرهنگی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پیاده‌روی اربعین حسینی

  نود و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ الی ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.