نمایش همه
  • پلاسکو ۱۳۹۵-۱۱-۰۳ ۰۹:۵۴

    مردان خدا هرگز نمی میرند

    مرد آن است که از نسل سیاووش باشد

    قهرمان اصلی پلاسکو آتش نشانان هستند،ابراهیم هایی که کارشان بدل کردن آتش به گلستان است. اگر قرار باشد نزدیک ترین مصادیق زنده ایثارگر را با دست نشان داد بی شک باید به اتش نشانان اشاره کرد.