نمایش همه
 • کارگاه اعتیاد آبادان دیروز ۱۳:۰۱

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  کارگاه اعتیاد به منظور پیشگیری از سوء مصرف مواد

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان، از برگزاری کارگاه اعتیاد به منظور پیشگیری از سوء مصرف مواد خبر داد.

 • کارگاه آبادان ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۱۴:۵۴

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  برگزاری کارگاه شادی در خوابگاه ها

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه شادی در خوابگاه دختران خبر داد.

 • کمیته اسکان و کمیته سلامت روان آبادان ۱۳۹۷-۰۱-۲۸ ۱۵:۴۶

  پیش جلسه ی کمیته اسکان و کمیته سلامت روان در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار شد

  پیش جلسه ی کمیته اسکان و کمیته سلامت روان در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان با حضور مدیر دانشجویی برگزار شد.

 • بحث گروهی مشاوره آبادان ۱۳۹۷-۰۱-۲۷ ۱۶:۴۹

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  سلسله بحثهای گروهی با عنوان زندگی خوب

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری اولین بحث گروهی با عنوان" رشد شخصی" خبر داد.

 • کارگاه آبادان ۱۳۹۷-۰۱-۲۶ ۱۲:۳۳

  کارگاه مدیریت تصمیم گیری و حل مساله در دانشکده علوم پزشکی آبادان منتشر شد

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه مدیریت تصمیم گیری و حل مساله برای دانشجویان جدیدالورود خبر داد.

 • مشاوره ۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۶:۵۷

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  برگزاری مشاوره گروهی مدیریت استرس

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری مشاوره گروهی مدیریت استرس خبر داد.

 • کارگاه آبادان ۱۳۹۶-۱۲-۲۰ ۱۵:۴۷

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان؛

  برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT )

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT ) ویژه پرسنل خبر داد.

 • کارگاه آبادان ۱۳۹۶-۱۲-۲۰ ۱۵:۳۱

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  برگزاری کارگاه عشق سالم در خوابگاه ها

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان در خوابگاه ها، کارگاه عشق سالم برگزار کرد.

 • مطالعه ۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ۱۶:۲۱

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  برگزاری کارگاه مهارتهای مطالعه وبرنامه ریزی تحصیلی

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه مهارتهای مطالعه و برنامه ریزی تحصیلی خبر داد.

 • کارگاه سبک زندگی ۱۳۹۶-۱۲-۰۸ ۱۴:۴۵

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  سلسله کارگاه های سبک زندگی سالم با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) خبر داد.

 • مشاوره گروهی ۱۳۹۶-۱۲-۰۸ ۱۳:۵۹

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  کارگاه انگیزش تحصیلی

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه انگیزش تحصیلی خبر داد.

 • مشاوره گروهی ۱۳۹۶-۱۲-۰۸ ۱۳:۳۵

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  برگزاری مشاوره گروهی مسئولیت پذیری

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری مشاوره گروهی مسئولیت پذیری در خوابگاه خواهران خبر داد.

 • نشست اتاق به اتاق ۱۳۹۶-۱۲-۰۸ ۱۲:۴۸

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  برگزاری نشست اتاق به اتاق با دانشجویان جدیدالورود

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری نشست اتاق به اتاق با دانشجویان جدیدالورود خبر داد.

 • تقدیر اداره مشاوره آبادان ۱۳۹۶-۱۲-۰۵ ۱۶:۱۶

  تقدیر مدیر دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان از روانشناسان اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی

  مدیر دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان از زحمات پرسنل اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشکده تقدیر کرد.

 • کارگاه مشاوره ۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۱۲:۳۱

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  کارگاه ارتباط موثر

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه ارتباط موثر خبر داد.

 •   کارگاه مشاوره ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ ۱۴:۳۵

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  کارگاه خودآگاهی در سبک زندگی

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه خودآگاهی در سبک زندگی خبر داد.

 • مشاوره ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ ۱۰:۵۰

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  مشاوره گروهی آشنایی با سبک های تفکر و خطاهای شناختی رایج

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرذهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری مشاوره گروهی" آشنایی با سبکهای تفکر و خطاهای شناختی رایج" درخوابگاه دختران خبر داد.

 • مشاوره ۱۳۹۶-۱۰-۱۰ ۱۰:۴۵

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  برگزاری مشاوره گروهی مدیریت هیجان های منفی در خوابگاه

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری مشاوره گروهی"مدیریت هیجان های منفی" در خوابگاه ها خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۱۰-۰۶ ۱۰:۰۶

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  مشاوره گروهی و آموزش شیوه طرح پرسش در جلسه آشنایی

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری مشاوره گروهی و آموزش شیوه سوال پرسیدن در جلسه آشنایی خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۴:۰۹

  اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار نمود

  مشاوره گروهی حل تعارض

  سرپرست اداره  مشاوره از برگزاری مشاوره گروهی"حل تعارض" در خوابگاه دختران خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۴:۰۰

  اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  مشاوره گروهی برنامه ریزی تحصیلی

  سرپرست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری مشاوره گروهی "برنامه ریزی تحصیلی" خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۳:۵۳

  اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  کارگاه مهارت های مطالعه و مدیریت زمان

  سرپزست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه مهارت های مطالعه و مدیریت زمان در خوابگاه ها خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۳:۴۰

  اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  مشاوره گروهی با موضوع ارتباط سالم

  سرپرست اداره  مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری مشاوره گروهی" ارتباط سالم و رهایی از دوستی های آسیب زا در خوابگاه ها خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۱۰-۰۲ ۱۰:۰۱

  اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  کارگاه اضطراب امتحان در خوابگاه

  سرپرست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه اضطراب امتحان در خوابگاه برادران خبر داد.

 • کارگاه مشاوره ۱۳۹۶-۰۹-۲۹ ۱۶:۱۹

  اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  کارگاه دوره آشنایی پیش از ازدواج

  سرپرست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه دوره آشنایی پیش از ازدواج برای دانشجویان خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۰۸-۱۷ ۱۷:۳۱

  سرپرست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان عنوان کرد

  کارگاه آموزش پیش از ازدواج و روابط دختر و پسر برگزار شد

  سرپرست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری کارگاه آموزش پیش از ازدواج و روابط دختر و پسر ویژه دانشجویان جدیدالورود خبر داد.

 • نمایشگاه ازدواج ۱۳۹۶-۰۸-۱۷ ۰۸:۵۰

  اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد

  نمایشگاه آموزش پیش از ازدواج

  سرپرست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان از برگزاری نمایشگاه آموزش پیش از ازدواج خبر داد.

 • خانم محمودی ۱۳۹۶-۰۸-۱۶ ۱۱:۰۳

  بروشور و پاورپوینت با موضوعات مختلف روانشناسی

  سرپرست اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان، بروشورها و پاورپوینت هایی با موضوع روانشناسی منتشر نمود.

 • پایش ۱۳۹۶-۰۸-۱۴ ۱۷:۰۴

  سرپرست اداره مشاوره دانشکده علوم پزشکی آبادان خبر داد

  پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود با تست سلامت عمومی ghq و افسردگی

  مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشکده علوم پزشکی آبادان از انجام پایش سلامت روان دانشجویان جدیدالورود با تست سلامت عمومی ghq و افسردگی خبر داد.

 • کارگاه ۱۳۹۶-۰۸-۱۱ ۱۳:۴۱

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار کرد :

  کارگاه مهارت حل مساله و تصمیم گیری

  اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی آبادان در محل آمفی تئاتر دانشکده کارگاه "مهارت حل مسئله" برگزار کرد.