نمایش همه
 • کنترل خشم ۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۰۸:۳۱

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه کنترل خشم

  کارگاه کنترل خشم ویژه کارکنان دانشگاه توسط اداره مشاوره و سلامت روان در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و دانشجویی تشکیل شد .

 • کارگاه "اعتیاد اینترنتی" ۱۳۹۷-۰۲-۲۲ ۰۷:۴۴

  توسط اداره مشاوره و سلامت روان علوم پزشکی بابل؛

  برگزاری کارگاه " اعتیاد اینترنتی" در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد

  " کارگاه اعتیاد اینترنتی "ویژه دانشجویان علوم پزشکی بابل ٬ توسط اداره مشاوره و سلامت روان معاونت فرهنگی‌دانشجویی‌برگزار شد.

 • من پیش از ما ۱۳۹۷-۰۲-۰۵ ۱۲:۲۳

  اداره مشاوره و سلامت روان :

  کارگاه روانشناسی "من پیش از ما"

  "کارگاه من پیش از ما" با حضور "دکتر سفیدچیان"، متخصص اعصاب و روان, در "سالن فرهنگ" دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

 • کارگاه مشاوره "من پیش از ما" با محوریت روابط پیش از ازدواج ۱۳۹۷-۰۲-۰۴ ۰۰:۳۲

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه مشاوره "من پیش از ما" با محوریت روابط پیش از ازدواج

  این کارگاه مشاوره ای با حضور "دکتر علیرضا سفیدچیان" و شرکت حدود 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

 • کارگاه مشاوره "اعتیاد اینترنتی" ۱۳۹۷-۰۲-۰۲ ۲۳:۱۳

  اداره مشاوره وسلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه مشاوره "اعتیاد اینترنتی"

  دومین دوره کارگاه مشاوره "اعتیاد اینترنتی" با حضور دانشجویان رشته فیزیوتراپی در سالن "فرهنگ" معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی آگاهی از "اعتیاد" ۱۳۹۷-۰۱-۲۹ ۲۳:۰۵

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی آگاهی از "اعتیاد"

  در سلسله کارگاه های آموزشی اداره "مشاوره و سلامت روان" دانشگاه، کارگاه "اعتیاد" در سالن "فرهنگ" معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • چهارمین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق" ۱۳۹۷-۰۱-۲۱ ۲۳:۴۲

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  چهارمین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق"

  چهارمین جلسه از کارگاه آموزشی با موضوع "آسیب شناسی عشق" ویژه دانشجویان دانشگاه در سالن کنفرانس "فرهنگ" معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • دومین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق" ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ ۰۰:۳۰

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  دومین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق"

  دومین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق" ویژه دانشجویان دانشگاه در سالن "فرهنگ" معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • سومین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق" ۱۳۹۷-۰۱-۲۰ ۰۰:۲۹

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  سومین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق"

  سومین دوره از سری کارگاه های آموزشی با عنوان "آسیب شناسی عشق" ویژه دانشجویان دانشگاه در سالن "فرهنگ" معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • "اعتیاد"، معضلی گریبان گیر تمامی اقشار جامعه ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۲۲:۳۶

  اداره "مشاوره و سلامت روان" دانشگاه برگزار کرد؛

  "اعتیاد"، معضلی گریبان گیر تمامی اقشار جامعه

  نمایشگاه "پیشگیری از اعتیاد" با همکاری اداره "بهزیستی" و "نیروی انتظامی" استان در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

 • دومین دوره کارگاه آموزشی "روابط پیش از ازدواج" ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۲۲:۰۳

  اداره "مشاوره و سلامت روان" دانشگاه برگزار کرد؛

  دومین دوره کارگاه آموزشی با عنوان"روابط پیش از ازدواج"

  دومین جلسه از کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان تحت عنوان "روابط پیش از ازدواج" در سالن کنفرانس "فرهنگ" معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق" ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۰۱:۴۵

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق"

  اولین دوره کارگاه آموزشی "آسیب شناسی عشق" ویژه دانشجویان دانشگاه با حضور " مرتضوی"، کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان، در "سالن فرهنگ" معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی "روابط قبل از ازدواج" ۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۰۱:۳۷

  اداره "مشاوره و سلامت روان" برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی "روابط پیش از ازدواج"

  کارگاه آموزشی تحت عنوان "روابط پیش از ازدواج" با شرکت تعدادی از دانشجویان و با حضور "راضیه آقاپور"، مسئول اداره "مشاوره و سلامت روان" دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی "ریلکسیشن و خنده درمانی" ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۲۳:۳۱

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی "تمدد اعصاب و خنده درمانی"

  دومین جلسه از کارگاه آموزشی "تمدد اعصاب و خنده درمانی" ویژه دانشجویان با حضور "دکتر باقرنژاد" در سالن "فرهنگ" معاونت فرهنگی برگزار شد.

 • کارگاه مشاوره "اعتیاد اینترنتی" ۱۳۹۶-۱۱-۳۰ ۱۴:۱۴

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه مشاوره "اعتیاد اینترنتی"

  کارگاه مشاوره "اعتیاد اینترنتی" ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور "دکتر تقوی"، کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

 • کارگاه «تمدد اعصاب و خنده درمانی» ۱۳۹۶-۱۱-۲۹ ۱۰:۱۶

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه «تمدد اعصاب و خنده درمانی»

  کارگاه «تمدد اعصاب» ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط اداره مشاوره و سلامت روان معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • برگزاری چهارمین کارگاه "نقد و بررسی فیلم راز" ۱۳۹۶-۰۹-۲۹ ۰۹:۵۵

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  برگزاری چهارمین کارگاه "نقد و بررسی فیلم راز"

  چهارمین کارگاه نقد و بررسی "فیلم راز" توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه را در سالن فرهنگ برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی "مهارت‌های پیش از ازدواج" ۱۳۹۶-۰۹-۲۱ ۲۳:۳۷

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی "مهارت‌های پیش از ازدواج"

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل یک دوره کارگاه آموزشی با عنوان "مهارت‌های پیش از ازدواج" در دانشکده دندانپزشکی برگزار کرد.

 • سومین کارگاه آموزشی نقد و بررسی فیلم "راز" ۱۳۹۶-۰۹-۲۰ ۱۷:۳۰

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد؛

  سومین کارگاه آموزشی نقد و بررسی فیلم "راز"

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل، سومین کارگاه آموزشی با موضوع نقد و بررسی فیلم "راز" را برگزار کرد.

 • کارگاه آموزشی ویژه همتایاران مشاور ۱۳۹۶-۰۹-۱۹ ۰۰:۲۹

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی "آشنایی با اختلالات روانشناختی" ویژه همتایاران مشاور

  اولین جلسه کارگاه آموزشی "آشنایی با اختلالات روانشناختی" ویژه همتایاران مشاور در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

 • دومین کارگاه آموزشی نقد و بررسی فیلم "راز" ۱۳۹۶-۰۹-۱۳ ۱۹:۰۳

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد؛

  دومین کارگاه آموزشی نقد و بررسی فیلم "راز"

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل دومین کارگاه آموزشی با موضوع نقد و بررسی فیلم "راز" را برگزار کرد.

 • کارگاه آموزشی "ارتباط موثر" ویژه اساتید مشاور دانشگاه ۱۳۹۶-۰۹-۱۲ ۱۸:۴۳

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی "ارتباط موثر" ویژه اساتید مشاور دانشگاه

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل یک جلسه کارگاه آموزشی با عنوان "ارتباط موثر" ویژه اساتید مشاور دانشگاه باحضور "دکتر عبدالرضا کردی" در سالن فرهنگ دانشکده پزشکی برگزار کرد.

 • همایش "راز شاد زیستن و موفقیت در کار و تحصیل" با حضور "دکتر عبدالرضا کردی"به روایت تصویر ۱۳۹۶-۰۹-۱۲ ۱۸:۱۷

  اداره مشاوره با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد؛

  همایش "راز شاد زیستن و موفقیت در کار و تحصیل" با حضور "دکتر عبدالرضا کردی"

  اداره مشاوره با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل همایشی با عنوان "راز شاد زیستن و موفقیت در کار و تحصیل" و با حضور "دکتر عبدالرضا کردی"، در سالن "شهیدشجاعیان" دانشگاه برگزار کرد.

 • نمایشگاه "پیشگیری از ایدز" و "آموزش قبل از ازدواج" به مناسبت هفته معرفی ایدز ۱۳۹۶-۰۹-۱۲ ۱۲:۴۱

  هم‌زمان با روز هفته اطلاع رسانی ایدز؛

  نمایشگاه "پیشگیری از ایدز" در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد

  هم‌زمان با هفته اطلاع رسانی ایدز، اداره مشاوره و سلامت روان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل نمایشگاه "پیشگیری از ایدز" و "آموزش قبل از ازدواج" را برگزار کرد.

 • کارگاه آموزشی نقد و بررسی "فیلم راز" ۱۳۹۶-۰۹-۱۱ ۱۳:۰۲

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی نقد و بررسی "فیلم راز"

  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بابل اولین کارگاه آموزشی با موضوع نقد و بررسی "فیلم راز" را در دانشکده پیراپزشکی برگزار کرد.

 • برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف ایجاد انگیزه در دانشجویان ۱۳۹۶-۰۹-۰۴ ۰۸:۰۱

  اداره مشاوره و سلامت روان؛

  برگزاری کارگاه های آموزشی با هدف ایجاد انگیزه در دانشجویان

  کارگاه آموزشی با عنوان راه کارهای ایجاد "انگیزه و هدف" در دانشجویان با حضور همتا یاران مشاور و با تدریس "دکتر گرجی" در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر گزار شد.

 • نخستین نشست پیرامون «مسائل و آسیب ها ی دوران دانشجویی» ۱۳۹۶-۰۷-۲۵ ۱۴:۱۰

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  نخستین نشست پیرامون «مسائل و آسیب ها ی دوران دانشجویی»

  اولین نشست پیرامون «مسائل و آسیب ها ی دوران دانشجویی» با همکاری اداره مشاوره معاونت فرهنگی و دانشجویی و نهاد مقام معظم رهبری در سالن فرهنگ معاونت برگزار شد.

 • کارگاه آموزشی" شناسایی وارجاع اختلال افسردگی دردانشجویان" ۱۳۹۶-۰۶-۱۵ ۱۳:۲۸

  اداره مشاوره و سلامت روان برگزار کرد؛

  کارگاه آموزشی" شناسایی و ارجاع اختلال افسردگی در دانشجویان"

  کارگاه آموزشی" شناسایی و ارجاع اختلال افسردگی در دانشجویان" در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد.

 • اردوی آموزشی تفریحی پلاژ وزارت کشور ۱۳۹۶-۰۳-۱۰ ۱۴:۱۴

  فرهنگی

  برگزاری اردوی آموزشی تفریحی " پلاژ وزارت کشور "

  اردوی دو روزه آموزشی تفریحی ویژه دانشجویان کانون مشاوره به مناسبت هفته ی خوابگاه ها برگزار شد.

 • برگزاری جشن "روز مشاوره" به مناسبت هفته خوابگاه ها ۱۳۹۶-۰۳-۰۷ ۱۲:۱۴

  فرهنگی

  برگزاری جشن "روز مشاوره" به مناسبت هفته خوابگاه ها

  جشن "روز مشاوره" به مناسبت هفته خوابگاه ها با حضور دانشجویان خوابگاهی در خوابگاه خواهران برگزار گردید.