دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۷

اولین کارگاه بازخوانی آئین نامۀ انضباطی دانشجویان برای همکاران خوابگاه ها برگزار گردید

زنجان

اولین کارگاه بازخوانی آئین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان برای همکاران خوابگاه ها با حضور مسئولین و متصدیان امور خوابگاه ها درمورخ 95/10/27 در محل سالن اجتماعات خوابگاه بوستان برگزار گردید...

اولین کارگاه بازخوانی آئین نامه و شیوه نامه  انضباطی دانشجویان برای همکاران خوابگاه ها با حضور مسئولین و متصدیان امور خوابگاه ها درمورخ 95/10/27  در محل سالن اجتماعات خوابگاه بوستان برگزار گردید... 

در این کارگاه، دبیر محترم شواری انضباطی دانشجویان  جناب آقای قنبری پس از بیان اجمالی رسالت و وظایف سازمانی شورای انضباطی دانشجویان، به بیان تخلفات مبتلابه خوابگاهی  و نحوۀ گزارش دهی دقیق موارد، پرداخت.  

در این کارگاه، دبیر محترم شواری انضباطی دانشجویان پس از بیان اجمالی رسالت و وظایف سازمانی شورای انضباطی دانشجویان، به بیان تخلفات مبتلابه خوابگاهی  و نحوۀ گزارش دهی دقیق موارد، پرداخت. 

این جلسه در پایان با بیان پرسش هایی از سوی مسئولین و متصدیان خوابگاه­ها و پاسخ دهی دبیر شورای انضباطی دانشجویان به انجام رسید.