دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۷

اولین کارگاه بازخوانی آئین نامۀ انضباطی دانشجویان برای همکاران خوابگاه ها برگزار گردید

زنجان

اولین کارگاه بازخوانی آئین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان برای همکاران خوابگاه ها با حضور مسئولین و متصدیان امور خوابگاه ها درمورخ ۲۷ دی ماه ۹۵ در محل سالن اجتماعات خوابگاه بوستان برگزار گردید.

اولین کارگاه بازخوانی آئین نامه و شیوه نامه  انضباطی دانشجویان برای همکاران خوابگاه ها با حضور مسئولین و متصدیان امور خوابگاه ها درمورخ ۹۵دی ماه ۲۷  در محل سالن اجتماعات خوابگاه بوستان برگزار گردید... 

در این کارگاه، دبیر محترم شواری انضباطی دانشجویان  جناب آقای قنبری پس از بیان اجمالی رسالت و وظایف سازمانی شورای انضباطی دانشجویان، به بیان تخلفات مبتلابه خوابگاهی  و نحوۀ گزارش دهی دقیق موارد، پرداخت.  

در این کارگاه، دبیر محترم شواری انضباطی دانشجویان پس از بیان اجمالی رسالت و وظایف سازمانی شورای انضباطی دانشجویان، به بیان تخلفات مبتلابه خوابگاهی  و نحوۀ گزارش دهی دقیق موارد، پرداخت. 

این جلسه در پایان با بیان پرسش هایی از سوی مسئولین و متصدیان خوابگاه­ها و پاسخ دهی دبیر شورای انضباطی دانشجویان به انجام رسید.