شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰

اطلاعیه مهم اداره مشاوره

اطلاعیه مشاوره

طبق اعلام رئیس محترم اداره مشاوره دانشجویی ورود به سامانه کشوری و انجام تست غربالگری برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.