چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴

اسامی نفرات برگزیده بخش معارف و سیره معصومین(ع) بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید،کارکنان

مرحله دانشگاهی قرآن و عترت-کارکنان

مرحله دانشگاهی بخش معارف و سیره معصومین(ع) بیست و دومین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

به گزارش مفداگلستان، مرحله دانشگاهی بخش معارف و سیره معصومین(ع) قرآن و عترت اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی با معرفی نفرات برتر راه یافته به مرحله کشوری در هر رشته به کار خود پایان داد. در این آزمون که در روز یکشنبه مورخ ۱۵-۱۲-۹۵ و همزمان با کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سالن همکف مجموعه آموزش عالی فلسفی دانشگاه صورت گرفت، اساتید، دانشجویان و کارکنان در رشته های مختلف بخش کتبی قرآن و عترت به رقابت پرداخته و نفرات برتر جهت شرکت در مرحله نهایی که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد گردید، معرفی شدند. در این دوره از مسابقات نزدیک به ۱۲۵۵ نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه حضور داشته که به لحاظ حضور شرکت کننده نسبت به سال گذشته، حضور این تعداد شرکت کننده بی سابقه بوده است به گونه ایی که دانشگاه علوم پزشکی گلستان توانست در بین ۶۷ دانشگاه کشور رتبه چهارم  را به  لحاظ تعداد ثبت نام کنندگان دست پیدا کند که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. لازم به ذکر است آزمون مرحله دانشگاهی بخش کتبی جشنواره قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت همزمان در ۷ واحد تابعه که به عنوان حوزه برگزاری آزمون معرفی شده بودند، با نظارت مدیران محترم مراکز و شبکه بهداشت، نمایندگان حراست و رابطین فرهنگی، قرآنی واحدهای تابعه برگزار گردید. شایان ذکر است  مرحله کشوری این مسابقات در تاریخ ۱۱-۰۲-۹۶ و در حوزه های منتخب برگزاری آزمون برگزار خواهد گردید.

*اسامی نفرات برگزیده بخش معارف و سیره معصومین(ع) بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت اساتید، کارکنان  دانشگاه های علوم پزشکی کشور*

ردیف

بخش مسابقه

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

۱

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

نفر اول:  سرکار خانم فاطمه مهرآور

هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری

۱

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

نفر اول: خانم مریم آق آتابای

بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء(س) مینودشت

۲

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

نفر دوم: خانم اراز بی بی آق آتابای

شبکه و مرکز بهداشت و درمان گنبد

۳

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

نفرسوم: خانم فاطمه مبشری

بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء(س) مینودشت

۴

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

راه یافته به مرحله کشوری : آقای موسی مهری

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

۵

رشته حفظ موضوعی قرآن کریم

راه یافته به مرحله کشوری :  خانم مطهره عاطفی

مجموعه آموزشی فلسفی /دانشکده پزشکی

۱

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

نفر اول: خانم مهین ادیب

شبکه و مرکز بهداشت و درمان گنبد

۲

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

نفر دوم: خانم زهرا طالبی

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) کلاله

۳

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

راه یافته به مرحله کشوری : ربابه سنگدوینی

مجموعه آموزشی فلسفی /دانشکده پزشکی

۴

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

راه یافته به مرحله کشوری: خانم سپیده حق پور

بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء(س) مینودشت

۵

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

راه یافته به مرحله کشوری : خانم لیلا صالح فروزنده

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

۶

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

راه یافته به مرحله کشوری : آقای میثم پایین محلی

مجموعه آموزشی فلسفی/دانشکده پزشکی

۷

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم

راه یافته به مرحله کشوری : آقای محمدرضا رحمدلی

شبکه و مرکز بهداشت و درمان کلاله

۱

رشته احکام دانشجویی

نفر اول: خانم نرگس سادات هاشمی نیا

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۲

رشته احکام دانشجویی

نفر دوم: خانم سیده سوده موسوی خورشیدی

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۳

رشته احکام دانشجویی

نفرسوم: خانم سیده فاطمه موسوی قلی آباد

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۴

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری: آقای مهدی خیرخواه

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۵

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری: خانم فاطمه شهرآئینی

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۶

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:آقای عادل فندرسکی نژاد

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

۷

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:آقای مهدی پارسامقدم

مجموعه آموزشی فلسفی /دانشکده پزشکی

۸

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:خانم سعدیه صلبی

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۹

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:آقای علی اکبر محمدرضا نژاد

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

۱۰

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:آقای رضا زارع

مرکز آموزشی و درمانی شهدای ۵آذر گرگان

۱۱

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:آقای مهدی قادری

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۱۲

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:خانم فاطمه رجایی

حوزه ریاست دانشگاه/ مدیریت گزینش

۱۳

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری: آقای حسین صلبی

مجموعه آموزشی فلسفی/دانشکده دندانپزشکی

۱۴

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:خانم مریم غفاری

مجموعه آموزشی فلسفی /دانشکده پزشکی

۱۵

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری: خانم حمیده موذن

بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء(س) مینودشت

۱۶

رشته احکام دانشجویی

راه یافته به مرحله کشوری:خانم صدیقه مقسم

مجموعه آموزشی فلسفی /دانشکده پزشکی

۱

رشته سیره معصومین(انسان ۲۵۰ ساله)

نفر اول:  خانم معصومه محمدرحیمی

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

۲

رشته سیره معصومین(انسان ۲۵۰ ساله)

نفر دوم: خانم گلپری جوادپور

مراکز آموزشی، درمانی

۳

رشته سیره معصومین(انسان ۲۵۰ ساله)

نفرسوم: خانم زهره  صفرنژاد

مجموعه آموزشی فلسفی/معاونت آموزشی

۴

رشته سیره معصومین(انسان ۲۵۰ ساله)

راه یافته به مرحله کشوری: آقای محمد امینی نیا

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

۵

رشته سیره معصومین(انسان ۲۵۰ ساله)

راه یافته به مرحله کشوری: خانم فرزانه حسام

مجموعه آموزشی فلسفی/معاونت آموزشی

۶

رشته سیره معصومین(انسان ۲۵۰ ساله)

راه یافته به مرحله کشوری:خانم مهناز وهمی یان

معاونت تحقیقات و فناوری

۱

رشته مفاهیم صحیفه سجادیه

نفر اول: آقای مجتبی نظرعباسی

مجموعه آموزشی فلسفی/معاونت آموزشی

۲

رشته مفاهیم صحیفه سجادیه

راه یافته به مرحله کشوری: آقای ابوالقاسم دیلم کتولی

مجموعه آموزشی فلسفی /دانشکده پزشکی

۱

رشته مفاهیم نهج البلاغه

نفر اول: آقای مهدی ایمانی

مجموعه آموزشی فلسفی/معاونت آموزشی

۲

رشته مفاهیم نهج البلاغه

راه یافته به مرحله کشوری: آقای کریم موسوی کوهی

بیمارستان حضرت فاطمه الزهراء(س) مینودشت

۱

رشته آشنایی با احادیث و ادعیه

نفر اول: خانم مهین فنایی

بیمارستان آل جلیل آق قلا

۲

رشته آشنایی با احادیث و ادعیه

راه یافته به مرحله کشوری: آقای هادی رحمدل

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) کلاله

۱

رشته پرسمان قرآنی(پیامبر اعظم، سیره و تاریخ)

نفر اول: آقای سیدمحمد نصیرحسینی

مرکز آموزشی و درمانی شهدای ۵آذر گرگان

۲

رشته پرسمان قرآنی(پیامبر اعظم، سیره و تاریخ)

راه یافته به مرحله کشوری: آقای سیدحسن میراحمدی

مجموعه آموزشی فلسفی/معاونت آموزشی

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.