دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷

دبیر و اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی گراش انتخاب شدند

قران و عترت

انتخابات شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی گراش به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش مفداگراش ، " انتخابات شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشکده علوم پزشکی گراش" به صورت مجازی برگزار شد.

در این انتخابات که با مشارکت ۴۳ نفر از دانشجویان عضو کانون برگزار شد ، مریم کلاهی جهرمی، علی اکبر آرمند جهرمی، فاطمه ساجدی فرد، مژگان حقیقی پور و مجتبی امیری به عنوان اعضای شورای مرکزی کانون و مریم کلاهی جهرمی به عنوان دبیر کانون برای مدت یک سال انتخاب شدند.