پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۰

آیت‎الله جوادی آملی:

هدف امام زمان(عج) تکمیل عقول بشر است

جوادی املی

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع عظام تقلید، یکی از مهمترین اهداف قیام جهانی امام زمان(عج) را تکمیل عقول بشر برای استقرار نظامی الهی روی زمین ذکر کرد.

به گزارش مفدا، آیت ‏الله جوادی آملی روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در سیزدهمین همایش بین‎المللی دکترین مهدویت در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) گفت: معارف توحیدی از جمله معاد و برزخ و... جزو دین است؛ جریان ظهور امام زمان، جریانی جهانی است که در کتب آسمانی دیگر نیز بیان شده است.
وی افزود: امام زمان(عج) امام و خلیفه الله، خلیفه رسول الله و دارای امامت ویژه است؛ در این زمینه باید ابتدا الله و رسول الله و این رسالت را به خوبی بدانیم و درک کنیم؛ این خلافت، همچون خلافت های موجود نیست ؛امام زمان(عج) این علوم را با علم الوراثه دریافت کرده است.
این مرجع تقلید بیان کرد: این ذوات قدسی (ائمه(ع)) الله را با الله می‎شناسند؛ رسالت و نبوت جد گرامی اش را نیز می شناسد؛ ایشان جایگاه خود را می داند و به همین جهت است که جایگاه خلافت الله و رسول را نیز به خوبی می شناسند.
آیت ‎الله‎ جوادی آملی گفت: اگر کسی خدایی را شناخت، خدا را نیز می‎شناسد؛ وجود مبارک حضرت ختمی امامت، الله را با الله و رسول را با رسالت می شناسد و خود را به اوالامری می‎شناسد یعنی ابتدا حقیقت خود را می‎شناسند و مستخلف و مستخلف عنه خود یعنی الله را می شناسد و مستخلف عنه دیگر یعنی رسول الله را می شناسد تا خلیفه الله روی زمین بشود.
وی تصریح کرد: آنچه به عنوان امامت مطرح است مرتبط به شناخت حوزه استخلافی او است؛ ایشان اگر انسانیت انسان را نشناسد نمی تواند ولی جامعه بشری باشد و آنها به عقل برساند؛ قلمرو خلافت خدا و رسول در زمین و زمان و انسان و فرشتگان است؛ اگر ذات اقدس الهی احراز کرده بود که ملائکه می توانند شاگرد بلافصل خداوند باشند قطعا این چنین می کرد و دیگر نیازی نبود که این امررا به انسان واگذار کند.
وی افزود: فرشتگان نه توان شاگردی بلاواسطه را دارند و نه حد وجودی را دارند که در حد علم، قدرت فراگیری داشته باشند؛ به همین خاطر است که خداوند به انسان فرمان می دهد که اسما الله علم پیدا کند؛ امام زمان(عج) موجود موعود است که کل نظام کائنات را در دست خود دارد و به همین خاطر باید کل این جهان را بشناسد تا اینها را به مقصد برساند؛ اگر انسانیت و مسایل سیاست و اقتصاد و معرفت شناسی و سایر شمول انسانی در کف دست ایشان نباشد چگونه در عصر ظهور جامعه بشری را به عقل کامل می رساند؟
این مرجع تقلید بیان کرد: دعا کردن و صدقه دادن و نیایش های ما جزو وظایف رسمی ما در این خصوص است؛ امام صادق به شاگرد مخصوص حدیث عرف نفسک را در خصوص حضور در عصر ظهور فرمودند؛ این حدیث با سالها درس خواندن نیز فهمیده نمی شود؛ امامت را نمی توان با درس های کلامی و فلسفی و... فهم کرد؛ امامت، خلیفه رسول الله است؛ اگر قرار بود که امام به عنوان یک رهبر باشد، همین بحث های حوزوی و علمی کافی بود ولی وقتی که کسی خلافت و الله و رسول را نشناسد نمی تواند خلیفه الله را درک کند.
آیت‎الله‎ جوادی آملی گفت: غدیر حرف زدن و ثقفی فکر کردن در جایی معنی پیدا می کند که کسی از امامت بگوید ولی جایگاهی خلیفگی را نداند؛ انتساب امام از سوی خداست نه از سوی مردم؛ در امامت ما به دنبال ولی هستیم و نه حاکم؛ امام به زراره فرمودند که باید از خدا بخواهیم که موحد باشیم و تو را بشناسیم تا تو و رسول و جانشینان رسولت را بشناسیم.
وی تصریح کرد: وظیفه ما و حوزویان و دانشگاهیان است که این علوم را مشخص و مدون کنند تا به مردم این نکته را بیان کنند که باید خدا را به خدایی، رسول را به رسالت و اوالامر را به مسایل مرتبط به این حوزه بشناسیم.
وی افزود: تا زمانی که مردم ظهور و حضور علمی نداشته باشند، جهان پر از عدل و داد نمی شود؛ حضرت ابراهیم(ع) کل خاورمیانه را احیا کردند؛ اولین جایی که این تفکر روشن کرد در یونان بود؛ سقراط وقتی دید که حضرت ابراهیم(ع) تمامی این بت ها را شکست بیدار شد و باعث شد که دیگران به فکر شهادت او بیافتند.
این مرجع تقلید بیان کرد: اگر امام بخواهد که جامعه را به عقل و عدل برسانند، مردم نیز باید حضور داشته باشند؛ تا زمانی که مردم در صحنه نباشد رهبران الهی تنها می مانند و تا زمانی که این مردم عقل نداشته باشند در صحنه حضور نمی یابند؛ حوزه و دانشگاه باید حدیث عرفنی نفسک را برای جامعه تبیین کرده و عملی کنند؛ آنها باید این سه بخش علوم یعنی معرفت الله، معرفت رسول الله و معرفت ولی الله به خوبی تبیین شده و درسی شود.
آیت‎الله جوادی آملی گفت: مردم نیز اگر بخواهند طعم شیرین ولایت ایشان را درک کنند باید در بخش انگیزه با میل وارد شوند و در بخش اندیشه با عقل وارد شوند؛ حکمت متعالیه سهم مهمی در مرز بین انسان و حیوان دارند؛ تا آن زمان می گفتند که فرق انسان و حیوان به اراده است؛ آنچه به میل حرکت می کند هنوز به انسانیت نیافته است و آنچه با اراده می کند انسان است.
وی تصریح کرد: در عصر ظهور علم و قطع جایگزین ظن می شود و نگاه ها عاقلانه می شود و گرایش انسان نیز گرایش عاقلانه است؛ در دوره ظهور عقل مردم کامل می شود که پس از این تکمیل عقول، انگیزه و اندیشه کاملا عاقلانه می‎شود. 
وی افزود: حوزه ما زمانی انقلابی و ولی پرور می شود که از راه علم وارد شود؛ تفسیر و نهج البلاغه مهجور است؛ تمام این علومی که در حوزه است را مشاهده کرده ایم ولی همه این دروس با نهج البلاغه قابل مقایسه نیست؛ بسیاری از دانشجویان از محیط بیرون وارد حوزه می شوند بدون اینکه قرآن را ببیند می تواند کل دروس حوزوی را از جمله کفایه و... را ببیند؛ فهم حقیقی با قرآن و نهج البلاغه حاصل می شود؛ حوزه ما زمانی انقلابی می‎شود که حوزه ما نهج‎البلاغه‎ای و علوی و حسنی و حسینی باشد.
این مرجع تقلید بیان کرد:امام علی(ع) به مالک اشتر فرمود که اگر می خواهی که این مردم امام و جایگاه مردم را درک کنند، باید کاری کنی که این مردم ایستاده و پابرجا باشند؛ ایشان فرمودند که ما انقلاب نکردیم که آزاد باشیم زیرا ما بنده خدا هستیم بلکه انقلاب کردیم که دین را از اسارت آزاد کنیم؛ مهمترین ره آورد غدیر آن بود که نگذاشت که این دین به اسارت سقیفه برود؛ سقیفه برای اسارت دین آمد ولی غدیر برای نجات دین آمد.
آیت‎الله‎ جوادی آملی گفت: اگر بخواهیم مردم و جامعه ای دینی و قرآنی داشته باشیم باید مردمی ایستا و ایستاده داشته باشیم؛ دارا بودن از رهبر خوب تنها یک سوی قضیه است ولی رهبری این رهبر باید با حمایت و حضور گسترده و همراه با مقاومت مردم همراه باشد؛ ملتی که جیب و اقتصاد و خزانه آن خالی است، تضعیف می‎شود.
وی تصریح کرد: مال عامل قیام یک ملت است و اگر کسی جیب و خزانه خالی داشته باشد گدا خواهد بود؛ قرآن کریم گدا را فقیر می نامد؛ فقیر به این معنی است که ستون فقرات او شکسته است؛ کسی که ستون فقرات او شکسته است نمی تواند روی پای خود بایستد و این ملت فقیر دیگر قدرت قیام ندارد؛ قرآن بیان می کند که اقتصاد، انسان را ستون دین می‎کند؛ قسمت مهم رزمی ما در جنگ تحمیلی روی محور عاشورا حرکت می کرد و همین شعار نیز ما را پیروز کرد.
وی افزود: قرآن بیان می کند که فقر، انسان را متملق می کند؛ انسانی که فقیر است اهل مبارزه و قیام نیست بلکه این فرد فقیر انسانی چاپلوس و متملق خواهد بود؛ امام زمان(عج) این فهم را به بشریت هدیه می دهد و جامعه را به عقل کامل می رساند. 
این مرجع تقلید بیان کرد: ای کاش جناب پاپ متوجه می شد که مهدی(عج) کیست و به همین خاطر خود او به این همایش پیام می داد و مهدی را می شناخت که ایشان چه برای عاقل کردن و عادل کردن مردم چه خواهد کرد؛ قوم مومن قوم قائم به ایمان هستند؛ امام زمان(عج) کاری می کند که پیروان او قائم به ایمان و عدل هستند؛ در این شرایط است که پیروان ایشان سمعا و طاعتا هستند.
آیت‎الله‎ جوادی آملی گفت: امروز جنگ جهانی نیابتی از سوی غربیان بر علیه ما رواداشته شده است و کارخانه های اسلحه سازی آنها به شکل سه شیفته آلات قتل ما را تولید می کنند؛ حال باید به این نکته نظر افکند که امام زمان خودپسندی ها را به عقل و خدا خواهی مبدل می کند و این مردم را قائم به عقل و عدل می کند.

منبع:ایسنا

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.