چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۲

برگزیدگان بخش شفاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت اعلام شدند

برندگان

نتایج بخش شفاهی بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در رشته‌های قرائت، حفظ، مدیحه سرایی، اعلام شد. دررشته قرائت تحقیق بخش آقایان_ کارکنان _یوسف قنبری از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه اول را کسب کرد.درشته قرائت ترتیل بخش آقایان -کارکنان- بهرام عابدینی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه دوم را بدست آورد. دررشته حفظ پنج جزء قرآن کریم بخش آقایان -دانشجویان -جاوید عبداللهی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان رتبه دوم را تصاحب کرد.

به گزارش مفدا، در مراسم اختتامیه این جشنواره که چهارشنبه ۲۸ تیرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در تالار حافظ شیراز برگزار شد، از برگزیدگان بخش شفاهی در گروه های اساتید، کارمندان و دانشجویان اعلام با اهدای تندیس، لوح و جوایز نقدی تقدیر شد.

 در گروه دانشجویان، سیدمصطفی حسینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رشته قرائت تحقیق قرآن کریم حائز رتبه برتر شد.
اسامی سایر برگزیدگان به شرح زیر است:

رشته قرائت تحقیق بخش آقایان 
دانشجویان

سیدمصطفی حسینی از دانشگاه قزوین رتبه اول
سجاد علیپور از دانشگاه ارومیه رتبه دوم
سیدمحمد طباطبایی مقدم از دانشگاه گناباد رتبه سوم
کارکنان
یوسف قنبری از دانشگاه زنجان رتبه اول
سجاد پروینی‌نژاد از دانشگاه قم رتبه دوم
بهزاد رحیمی از دانشگاه ارومیه رتبه سوم
اساتید
سیدحمیدرضا هدایتی از دانشگاه شیراز رتبه اول
عباس مومنی از دانشگاه تهران رتبه دوم
احمدعلی جلالی‌نژاد از دانشگاه زابل رتبه سوم

رشته قرائت ترتیل بخش آقایان
اساتید

محمدامین بهرامی از دانشگاه بوشهر رتبه اول
سیدعلی انجو از دانشگاه شیراز رتبه دوم
کاظم صمدی از دانشگاه شیراز رتبه سوم
دانشجویان
ابوالفضل خلیلی از دانشگاه بقیةالله(عج) رتبه اول
محمدکاظم احمدگل از دانشگاه قم رتبه دوم
سیدرضی سلیم بهرامی از دانشگاه مازندران رتبه سوم
کارکنان
محمد ضرغام از ستاد مرکزی رتبه اول
بهرام عابدینی از دانشگاه زنجان رتبه دوم
محسن رشیدی از دانشگاه سبزوار رتبه سوم
رشته حفظ کل قرآن کریم بخش آقایان
اساتید
مهدی رجبی از دانشگاه کاشان رتبه اول 
علیرضا شاه فضل از دانشگاه کاشان رتبه دوم
دانشجویان 
محسن محمدی از دانشگاه اصفهان رتبه اول
محمدفاضل محمدحسینی از دانشگاه اراک رتبه دوم 
محمد ساسان نیا از دانشگاه شیراز رتبه سوم
کارکنان
خالد رویین اهلی از دانشگاه شیراز رتبه اول
محمود علیشاهی دستگرد از دانشگاه بیرجند رتبه دوم

رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم بخش آقایان
دانشجویان

شکرالله حافظ افتخاری از دانشگاه سمنان رتبه اول
حجت کشته‌گر از دانشگاه زاهدان رتبه دوم
مصطفی شبانی از دانشگاه بیرجند رتبه سوم
کارکنان
حسین نوبخت از دانشگاه شیراز رتبه اول
عباسعلی رزلف‌قمصری از دانشگاه کاشان رتبه دوم
رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش آقایان
دانشجویان
علی بیات از دانشگاه سمنان رتبه اول
حسام فیوضی رزگی از دانشگاه تربت حیدریه رتبه دوم
سجاد اسکندری از دانشگاه اراک رتبه سوم
کارکنان
عبدالاحد دادی از دانشگاه ایرانشهر رتبه اول
محسن قبایی از دانشگاه کاشان رتبه دوم
عبداللطیف سارانی از دانشگاه بیرجند رتبه سومرشته حفظ پنج جزء قرآن کریم بخش آقایان
اساتید

حجت عبادعسکری از دانشگاه تربت جام رتبه اول
دانشجویان
مجتبی مهجور از دانشگاه سبزوار رتبه اول 
جاوید عبداللهی از دانشگاه زنجان رتبه دوم
محمدحسین تیغی مهرآباد از دانشگاه بابل رتبه سوم
کارکنان
علی رحیم زاده از دانشگاه کاشان رتبه اول
محمدصادق قاسمی از دانشگاه شیراز رتبه دوم
مهدی مهدی زاده از دانشگاه ارومیه رتبه سوم

رشته مدیحه‌سرایی 
گروه مدیحه‌سرایی دیالمه از دانشگاه مشهد رتبه اول
گروه مدیحه‌سرایی فاطر از دانشگاه تبریز رتبه دوم
گره مدیحه سرایی ثامن الائمه از دانشگاه آبادان رتبه سوم

رشته قرائت تحقیق بخش بانوان
دانشجویان

انغام جرفی از دانشگاه دزفول رتبه اول
الناز همتی از دانشگاه ایران رتبه دوم
حسنی‌السادات زمانی‌موسوی از دانشگاه کرمانشاه رتبه سوم
کارکنان
فاطمه رحمانپور از دانشگاه قزوین رتبه اول
مرضیه جلال الدین صالحی از دانشگاه اهواز رتبه دوم
نجمه امیری از دانشگاه شیراز رتبه سوم مشترک
مونا محمدزاده مقدم برکاده از دانشگاه گیلان رتبه سوم مشترک

رشته قرائت ترتیل بخش بانوان
اساتید

سمانه نجفی از دانشگاه گناباد رتبه اول
سپیده مختاری از دانشگاه تهران رتبه دوم
دانشجویان
فاطمه العارضی از دانشگاه اصفهان رتبه اول
نفیسه چزانی از دانشگاه سبزوار رتبه دوم
الهه بذرافشان از دانشگاه بیرجند رتبه سوم
کارکنان
کوثر نادم بوئینی از دانشگاه گیلان رتبه اول
محدثه مومنی از دانشگاه اراک رتبه دوم
صدیقه خوش باش از دانشگاه مشهد رتبه سوم مشترک
حمیده کوزه گر آرانی از دانشگاه کاشان رتبه سوم مشترک

رشته حفظ پنج جزء بخش بانوان
اساتید 

مریم عزیزی از دانشگاه یزد رتبه اول
راضیه زارع از دانشگاه شیراز رتبه دوم
دانشجویان
زینب معصومی پویا از دانشگاه اراک رتبه اول
مرجان میرحسینی از دانشگاه یزد رتبه دوم
زهرا سبزی از دانشگاه کرمان رتبه سوم
کارکنان
شیما مومنی از دانشگاه اراک رتبه اول
فرشته ابراهیمی از دانشگاه اصفهان رتبه دوم
زینب پوردیوانی از دانشگاه شیراز رتبه سوم
رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم بخش بانوان
دانشجویان
نعیمه داودی از دانشگاه کاشان رتبه اول
زهرا عباسی از دانشگاه اراک رتبه دوم
فاطمه سادات مصطفوی از دانشگاه اصفهان رتبه سوم
کارکنان
طاهره قاسمی از دانشگاه گلستان رتبه اول
الهام همتی فر از دانشگاه رفسنجان رتبه دوم
مرضیه ملتجائی فرید از دانشگاه تبریز رتبه سوم
رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم بخش بانوان
دانشجویان
مهدیه شکوری از دانشگاه قم رتبه اول
فاطمه قربانی از دانشگاه اردبیل رتبه دوم
فاطمه مهدی زاده از دانشگاه کرمان رتبه سوم
کارکنان
معصومه احمدی از دانشگاه شیراز رتبه اول
زینب درخشی ریحانی از دانشگاه مشهد رتبه دوم
مرضیه فتحی از دانشگاه کرمانشاه رتبه سوم

رشته حفظ کل قرآن کریم بخش بانوان
اساتید

مینا صلواتی از دانشگاه بوشهر رتبه اول
پروین امینی از دانشگاه قزوین رتبه دوم
دانشجویان
فاطمه عابدینی از دانشگاه قم رتبه اول
فرشته حیدری از دانشگاه یاسوج رتبه دوم
ریحانه گودرزی از دانشگاه شهید بهشتی رتبه سوم
کارکنان
زهرا کرباسی از ستاد مرکزی رتبه اول
نرگس مبین‌زاده آرانی از دانشگاه کاشان رتبه دوم

یادآور می‌شود، برگزیدگان بخش‌های دیگر این جشنواره از جمله بخش ادبی، هنری، فناوری، کتبی و ... در روزهای گذشته و طی مراسمی تجلیل شدند. 

 

 

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.