چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴

اعلام واجدین شرایط اسکان در خوابگاه های دانشجوئی – مهر ۹۶

واجدین شرایط

ثبت نام و اسکان در خوابگاه ها : از دهم مهرماه ۹۶ لیست واجدین شرایط اعلامی مربوط به ورودی های نیمسال اول (مهرماه) می باشد. ورودی های نیمسال دوم (بهمن ماه) بایستی در زمان شروع تحصیل نسبت به پیگیری امورات مربوط به خوابگاه اقدام نمایند.

ضمن عرض سلام به اطلاع می رساند:

زمان ثبت نام و اسکان در خوابگاه ها : از دهم مهرماه ۹۶

لیست واجدین شرایط اعلامی مربوط به ورودی های نیمسال اول (مهرماه) می باشد. ورودی های نیمسال دوم (بهمن ماه) بایستی در زمان شروع تحصیل نسبت به پیگیری امورات مربوط به خوابگاه اقدام نمایند.

تنها اسامی دانشجویانی که نسبت به نام نویسی خوابگاه از طریق همین سایت اقدام نموده اند در اولویت بندی و قرعه کشی شرکت داده می شوند. در صورت عدم نام نویسی خوابگاه، دانشجو بایستی به اداره امور خوابگاه ها (بلوار شهیدچمران- جنب استانداری قدیم- دانشگاه علوم پزشکی- طبقه دوم- معاونت دانشجوئی و فرهنگی) جهت ارائه درخواست خویش مراجعه نماید تا پس از ثبت نام و اسکان واجدین شرایط، بعد از طرح درخواست در کمیته اسکان و وجود ظرفیت خالی به نامبرده خوابگاه تعلق می گیرد.

دانشجویانی که مشخصات خویش (اعم از نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی) را در سامانه نام نویسی خوابگاه بطور ناصحیح وارد نموده اند اسامی آنها در لیست واجدین شرایط اسکان اعلام نشده است.

آن دسته از دانشجویانی که دارای سهمیه قبولی بومی (بندرعباس) ولی ساکن بخش ها یا روستاهای اطراف می باشند اسامی آنها در لیست واجدین شرایط اسکان اعلام نشده است لذا جهت تکمیل مدارک بایستی به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند.

دانشجویان پذیرفته شده خواهر پردیس خودگردان- باپرداخت شهریه و ظرفیت مازاد در خوابگاه خودگردان اسکان داده می شوند.

به دلیل عدم اعلام زمان ثبت نام و لیست پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد، زمان نام نویسی این دسته از دانشجویان متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

« طبق ماده ۲۱ آئین نامه اسکان؛ نحوه اداره و مقررات عمومی انضباطی خوابگاه های دانشجویی مجردی دانشگاه های علوم پزشکی: خوابگاه دانشجوئی به دانشجویان غیربومی در حد امکانات و مقدورات تعلق می گیرد ».

۱- اسامی دانشجویان خواهر (روزانه) واجد شرایط اسکان در خوابگاه های خواهران

اسکان دانشجویان جدیدالورود خواهر دوره روزانه در خوابگاه های نرگس و زینبیه درحد مقدورات ممکن می باشد.

دانشجویان محترم پس از پرداخت شهریه می توانند با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها ( واقع در بلوار شهیدچمران - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه سوم - معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه) و ارائه فیش واریزی و دریافت معرفی نامه در خوابگاه نرگس یا زینبیه اسکان داده می شوند.

مبلغ قابل پرداخت جهت شهریه یک ترم تحصیلی : هفت میلیون ریال

شماره حساب جهت پرداخت شهریه:  ۲۱۷۸۷۰۵۴۱۵۰۰۰ بانک ملی حساب سیبا به نام درآمد معاونت دانشجوئی و فرهنگی

خوابگاه نرگس

آدرس: خیابان رسالت شمالی- نبش کوچه شهیدزیبارو – جنب بانک توسعه و پارسیان- خوابگاه نرگس   

 شماره تماس:  ۳۳۶۷۵۵۲۸-۰۷۶

اسامی پذیرفته شدگان خوابگاه نرگس

خوابگاه زینبیه

آدرس: بلوار امام حسین (ع)- روبروی مهرگان- ابتدای بلوار جهان آرا- روبروی پمپ گاز- کوچه اول- خوابگاه زینبیه    

شماره تماس:  ۳۳۷۵۵۴۰۲-۰۷۶

اسامی پذیرفته شدگان خوابگاه زینبیه

۲- اسامی دانشجویان برادر (روزانه) واجد شرایط اسکان در خوابگاه های برادران

اسکان دانشجویان برادر دوره روزانه در خوابگاه دولتی شهیدمطهری درحد مقدورات ممکن می باشد که منوط به ارائه تعهد محضری (تهیه شده در دفتر اسناد رسمی) است.

دانشجویان محترم پس از تهیه فرم تعهد محضری می توانند به اداره امور خوابگاه ها ( واقع در بلوار شهیدچمران - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه سوم - معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه) مراجعه نمایند و پس از دریافت فرم معرفی نامه در خوابگاه شهیدمطهری اسکان یابند.

آدرس : بلوار علی ابن ابی طالب – روبروی شهرک توحید- جنب مخابرات امام حسن (ع)- خوابگاه شهیدمطهری

شماره تماس: ۳۳۷۰۱۹۲۶-۰۷۶

قابل توجه می باشد ارائه فرم تعهد محضری الزامی بوده و درصورت عدم ارائه یا عدم تائید فرم مذکور، اسکان دانشجو مقدور نمی باشد.

اسامی پذیرفته شدگان خوابگاه شهیدمطهری

نکاتی درباره تعهد محضری:

-         فرم تعهد محضری بایستی در دفتر اسناد رسمی تهیه و نسخه چاپی دریافت گردد.

-         ثبت فرم تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی نیازمند حکم کارگزینی برای ضامن کارمند و پروانه کسب برای ضامن کاسب می باشد و بایستی یک نسخه (کپی از حکم کارگزینی یا پروانه کسب) به همراه اصل تعهد محضری به اداره رفاه دانشجوئی تحویل گردد.

-         دانشجویان محترم دقت فرمایند که مشخصات و متن مندرج در فرم مربوطه را با سند تهیه شده در دفتر اسناد رسمی مطابقت نمایند و ثبت تمامی موارد فوق در سند الزامی می باشد.

-         درصورتی که فرم مربوطه ناقص باشد دانشجو ملزم به مراجعه مجدد به دفتر اسناد رسمی و تصحیح فرم مربوطه می باشند.

-         درصورت تائید فرم تعهد محضری، اداره امور خوابگاه ها اقدام به ارائه معرفی نامه به خوابگاه شهیدمطهری می نماید.

جهت دریافت فرم تعهد محضری کلیک نمائید.

۳- اسامی دانشجویان خواهر(پردیس خودگردان- باپرداخت شهریه- ظرفیت مازاد) واجد شرایط اسکان در خوابگاه خودگردان

اسکان دانشجویان جدیدالورود خواهر پردیس خودگردان- باپرداخت شهریه و ظرفیت مازاد در خوابگاه خودگردان ریحانه مقدور می باشد.

دانشجویان محترم پس از پرداخت شهریه می توانند با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها ( واقع در بلوار شهیدچمران - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی- طبقه سوم - معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه) و ارائه فیش واریزی و دریافت معرفی نامه در خوابگاه ریحانه اسکان داده می شوند.

مبلغ قابل پرداخت جهت شهریه یک ترم تحصیلی : بیست و چهار میلیون ریال

شماره حساب جهت پرداخت شهریه  : ۳۲۱۰۹۴۷ بانک رفاه شعبه شهیدمحمدی بنام دانشکده پزشکی و دندانپزشکی پردیس خودگردان

آدرس خوابگاه خواهران : رسالت جنوبی- بلوار ۱۲ فروردین- بعد از دانشکده پرستاری- خوابگاه ریحانه     شماره تماس: ۳۳۶۱۸۳۴۴-۰۷۶

اسامی پذیرفته شدگان خوابگاه ریحانه

۴- نحوه ثبت نام و اسکان دانشجویان پرستاری بندرلنگه

دانشجویان پرستاری پذیرفته شده در دانشکده بندرلنگه می توانند ضمن مراجعه به دانشکده پرستاری (به آدرس بندرلنگه- بلوار امام- چهارراه نماز- جنب شبکه بهداشت و درمان- دانشکده پرستاری- شماره تماس ۰۷۶۴۴۲۴۰۲۰۲) معرفی نامه اسکان در خوابگاه را دریافت نمایند.

آدرس خوابگاه خواهران: بندرلنگه- ابتدای کوی مینابی- روبروی مهانسرا- خوابگاه فاطیما

آدرس خوابگاه برادران : بندرلنگه- بلوار صدف- پشت آموزشگاه آریا- خوابگاه برادران

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.