چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۷

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت:

کیفیت فنی خوابگاه بهارستان جزء بیست درصد خوابگاه‌های با کیفیت است

شهرکرد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در حاشیه برگزاری مراسم یاد بود مرحومه "دکتر زهره قاسمی" در گفتگو با خبرنگار مفدا شهرکرد گفت: کیفیت فنی خوابگاه بهارستان جزء بیست درصد خوابگاه‌های با کیفیت است.

به گزارش مفدا شهرکرد، دکتر محمدرضا فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، حادثه غم انگیز فوت "دکتر زهره قاسمی" را به جامعه پزشکی و خانواده آن مرحومه تسلیت گفت و اظهار همدردی و تأسف کرد.

وی در ابتدا نتیجه پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت را تأیید کرد و در رابطه با  چگونگی بروز این حادثه این گونه توضیح داد: محل نشت گاز co موتور خانه خوابگاه بوده که بیرون از فضای خوابگاه تعبیه شده بود و این که گاز به فضای خوابگاه راه پیدا کرده است اتفاقی بسیار نادر و عجیب است و در مورد چگونگی آن متخصصان رسمی دادگستری در رشته ابنیه و تأسیسات باید اظهار نظر کنند.

وی در رابطه با کیفیت فنی خوابگاه بهارستان گفت: این خوابگاه جزء بیست درصد خوابگاه‌های با کیفیت به شمار می‌رود و می‌توان آن را در رده B قرارداد.

فراهانی در رابطه با مجهز کردن خوابگاه ها گفت: دولت در سال جاری حدود ۲۰ میلیارد تومان بودجه به این بخش اختصاص داده که تاکنون وزارتخانه هیچ مبلغی را دریافت نکرده است و اگر این بودجه به وزارتخانه داده شود قطعا تجهیزات و امکانات رفاهی که در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد بهتر خواهد شد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود :برای پیشگیری از چنین حوادثی خوابگاه‌ها موظف هستند طبق آئین نامه‌های مقرراتی، تجهیزات مورد نیاز مانند کپسول آتش نشانی، جعبه کمک‌های اولیه و.... را فراهم کنند و وزارتخانه برای رسیدگی بهتر به مسائل و مشکلات دانشگاه ها در صددتشکیل دو تیم 12 نفری شامل متخصصین در حوزه های مختلف است که مشکلات را صورت جلسه کرده و به رئیس دانشگاه ابلاغ کنند.

وی همچنین افزود: دانشگاه موظف است طبق بیمه‌های دانشجویی دیه مرحومه "زهره قاسمی" را بپردازد.

فراهانی در پایان گفت: امیدواریم در آینده شاهد چنین حوادثی که ناشی از نقوص فنی و تأسیساتی است نباشیم.