سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰

آمادگی جسمانی بهره‌وری فردی کارکنان را بالا می‌برد

ورزش

بر اساس پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان مشخص شد سطوح مشخصی از اضطراب می‌تواند باعث افزایش هوشیاری و ایجاد آمادگی و در اصطلاح گوش به زنگی در افراد شود که این خود باعث افزایش عملکرد در محیط کار می شود در مقابل افسردگی با ایجاد رخوت و کسالت از آمادگی افراد برای عملکرد بهتر و بهره‌وری بیشتر در محیط کار می کاهد.

مساله کاهش بهره‌وری ازمهمترین معضلاتی است که گریبان گیر نیروی انسانی سازمان های ایران است سلامت روان شناختی محیط کار باعث کاهش مشکلات در اداره سازمان می شود و بهره وری را افزایش می دهد درواقع اگر در سازمان ها سلامت روان شناختی محیط کار در سطح بالایی وجود داشته باشد با استفاده ازمنابع موجود می توان استعدادهای بالقوه اعضا را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزینه ها به عمل تبدیل کرد و از آنها برای افزایش بهره وری سازمانی استفاده نمود و با افزایش مداوم سلامت روانشناختی هزینه های اضافی سازمان را کاهش داد در مدیریت بهرهوری توجه به مدیریت منابع انسانی را از عوامل اصلی توسعه پایدار نام برده اند ، و آمادگی جسمانی یکی از شاخص‌های اصلی بهره وری نیروی انسانی بشمار می‌رود.

مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) معتقد است نیروی انسانی الزاما بایستی وظایف محوله در مشاغل مختلف را در حدود ۸ ساعت کاری (۴۴ ساعت در هفته) با توانمندی ، دقت و سرعت لازم بدون احساس ضعف ، خستگی و آسیب انجام دهد و از نظر روحی هم دارای وضعیت مناسبی برای شغل مورد نظر باشد با عنایت به اینکه معتقد است این اهداف صرفا با حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی که نتیجه پرداختن به ورزش مستمر است حاصل می شود. دانشمندان علوم پزشکی ورزشی، معتقدند ورزش کردن ضمن تخلیه فشارهای روانی و  تسریع و تسهیل در مکانیزم های فکری و تحرکات فیزیکی به تبع خون رسانی بهتر به مغز و عضلات، عامل ترشح هورمون آندروفین بوده و آندروفین هم باعث شادی و نشاط در انسا نها شده و تعادل روحی و روانی را فراهم می کند(قدیری علمداری ۱۳۹۴).

سازمان های موفق و کارآمد در جذب نیروی انسانی ضمن توجه به دیگر تخصص ها و مهارت های متقاضیان کار ، دقت کافی در تست و آزمون آمادگی جسمانی را دارند و حتی برای کارکنان ستادی و صفی شاغل هم برنامه ها و مسابقات ورزشی و تفریحی جهت حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و روحی به منظور تامین انرژی لازم برای حدودا هشت ساعت کار مداوم بدون احساس خستگی و ضعف جسمانی برنامه ریزی های مفصل و جدی دارند و معتقد هستند نیروی انسانی فاقد آمادگی جسمانی مطلوب یکی از عوامل ناکارآمدی و کاهش در تولید و راندمان کاری است و ضمنا هزینه های ورزشی را هزینه های مصرفی ندانسته بلکه هزینه سرمایه گذاری می دانند. همگرایی عوامل بهره وری باعث توسعه پایدار میشود و هیچکدام بر یکدیگر ارجحیت ندارند(قدیری علمداری ۱۳۹۴).

اما متاسفانه ورزش و تربیت بدنی بعنوان شاخص بهره روی از فرآیند مدیریتی بعضی دستگاه ها کلا حذف و یا کم رنگ و بلااثر شده است و حتی بعضی ها انجام این هزینه ها را زائد و بی ثمر می دانند.

افراد سالم،برای داشتن سلامتی وتندرستی و پیشگیری از امراض  و مرگ و میر زود رس،نیازبه آمادگی جسمانی و سلامت دستگاههای قلبی-عروقی وعضلانی-اسکلتی دارند  محققان در پژوهشی اعلام  کردند که آمادگی قلبی-عروقی  پایین (اوج مصرف اکسیژن) در  افراد از بی تحرکی آنهاست (فرن هال و همکاران،۱۹۹۶) و با افزایش سن در این  افراد  بیماری های مرتبط با سن نیز درآنها افزایش می یابد(هاومن و همکاران،۲۰۱۰).قدرت عضلانی برای فعالیت  های روزمره و رفاه این افراد  مهم است. کفایت در انجام  مهارت های  عضلانی  پیش نیازی  برای بسیاری  از موقعیت های شغلی بوده و ارتباط مثبت بین قدرت عضلانی و عملکرد این افراد در محیط کاری به اثبات  رسیده است (وینگ و شورت، ۱۳۸۹).

در افراد حفظ  قدرت و استقامت  عضلانی و تعادل  پویا برای اطمینان از کیفیت  زندگی و استقلال عملکردی  مهم است. با افزایش سن بدتر شدن اوضاع  فیزیولوژیکی  معمولاً به دنبال سبک زندگی بی تحرک و یا کاهش تحرک و فعالیت بدنی و در نتیجه افزایش وابستگی به دیگران می باشد. توانایی حفظ سبک زندگی مستقل عامل مهمی برای کارکنان است (کجباف و همکاران،۱۳۷۸). بنابراین با یک  برنامه مناسب  فعالیت بدنی افراد کارکنان این فرصت را خواهند  داشت که از  لحاظ  بدنی تربیت شده  و بنابراین  یک  زندگی  فعال و سالم را هنگام  بزرگسالی داشته  باشند و این از ضرورت  فعالیت بدنی و تربیت  بدنی در میان این افراد است ( لی و همکاران،۲۰۰۷).

فعالیت بدنی منظم می تواند باعث توسعه آمادگی جسمانی،و از این  طریق  باعث ارتقای  فعالیت به درجه ی مطلوبی از نظر کیفی می شود و مزایای بهداشتی سلامتی فراوانی را  به دنبال  خواهد داشت. برای  رسیدن  به این نتایج  مشخص  باید به سطوح  قابل قبولی از فعالیت  برسد و  آمادگی جسمانی مطلوب را بدست آورد. در صورتی که فرد از فعالیت ورزشی لذت ببرد،به احتمال قوی در تمام  طول  عمر خود به فعالیت  ورزشی روی  آورد.

الف. آمادگی جسمانی :

 آمادگی جسمانی یک کیفیت چند وجهی است.آمادگی جسمانی از چند عامل یا عنصر تشکیل می شود،مانند استقامت و قدرت. کسی که در یکی از این عوامل آمادگی دارد الزاماً در سایر عناصر آماده نیست؛ برای مثال فردی ممکن است قوی باشد ولی بدنش خیلی انعطاف پذیر نباشد(هی وود،ک،۱۳۹۰). 

ب. سلامت روان :

سلامت روان عبارت است از وضعیت روانشناختی که عملکرد یک فرد سطح انطباق رضایت بخش احساسات و رفتار را در آن سطح گزارش کند (پتل و پرینتس،۲۰۱۴). سلامت روان شناختی شامل پذیرش خود، رشد شخصی، هدفمندی در زندگی، تسلط بر محیط خود پیروی و روابط مثبت با دیگران و سلامت اجتماعی شامل: پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام (وابستگی) اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی است .

ج.بهره وری:

بهره وری عبارت است از مقیاسی که بوسیله ی آن اثربخشی منابع مصروفه برای تولید کالا و خدمات سنجیده می شود مانند نسبت ارزش ستاده به هزینه ی داده ها (هامیتون ۱۹۸۶).

بهره وری حاصل کار انسان است، یعنی انسان هم هدف است و هم وسیله ای برای بهره وری، اما عواملی در بهبود یا کاهش بهره وری نقش دارند. در شرایط فعلی، عوامل شغلی و تامین امنیت شغلی از موثرترین موارد در افزایش بهره وری است.

با توجه به پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان واقع در شهر خرم آباد انجام شده است و با عنوان ارتباط سلامت روان و آمادگی جسمانی با بهره وری فردی کارکنان دانشگاه نتایج ذیل به دست آمد.

نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی طبقه ای انجام شد و در مجموع حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و در سطح خطای ۰۵/۰ برابر ۲۰۴ نفر بودند.

ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده ابزارهایی مانند پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تحلیل محتوا هستند.

جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های پژوهش:

بر اساس نتایج این پزوهش مشخص شد که سلامت روان با بهره وری فردی ارتباط داردودر حضور آمادگی جسمانی این رابطه بسیار شدت می یابد. آمادگی جسمانی نیز به تنهایی رابطه ایی با بهره وری فردی کارکنان دارد.

در خصوص فرضیات فرعی(نشانه های بدنی- اضطراب و بی خوابی - ترکیب بدنی -شرایط عضلانی - شرایط جسمانی - اختلال در کارکرد اجتماعی) نیز باید اشاره کرد که سطوح مشخصی از اضطراب می  تواند باعث افزایش هوشیاری و ایجاد آمادگی و در اصطلاح گوش به زنگی در افراد شود که این خود با عث افزایش عملکرد ایشان در محیط کار می شود در مقابل افسردگی با ایجاد رخوت و کسالت از آمادگی افراد برای عملکرد بهتر و بهره وری بیشتر در محیط کار می کاهد.

-پیشنهادات اجرایی:

-به سبب تایید نقش تعدیل گر آمادگی جسمانی در رابطه بین سلامت روان با بهره وری فردی کارکنان پیشنهاد می شود که برنامه های افزایش آمادگی جسمانی به همرا خدمات مشاوره روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان اجرا شوند.

-به سبب تایید رابطه مثبت اضطراب با بهره وری فردی پیشنهادمی شود مدیران با ایجاد رقابت در بین کارکنان و اعطای تشویقات بیشتر بر مبنای عملکرد بهتر حدود متوسطی از اضطراب را در افراد ایجد کنند تا عملکرد ایشان افزایش یابد.

-به سبب تایید رابطه منفی افسردگی با بهره وری فردی کارکنان پیشنهاد می شود که مدیران با گرفتن تست های دوره ای از وضعیت سلامت روان کارکنان مطلع شوند.

منابع:

-پرنتیس، ویلیام  ای، (۱۳۸۵). تکنیک های توان بخشی در طب ورزش:  ترجمه محمد فراهانی، انتشارات سرداد.

-هی وود،ک.(۱۳۹۰).رشد و تکامل حرکتی در طول عمر.ترجمه:مهدی نمازی زاده.محمد علی اصلانخانی تهران.انتشارات سمت.

- قدیری علمداری،(۱۳۹۱)طرح احیاء و توسعه ورزش کارکنان با محوریت ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

-قدیری علمداری،(۱۳۹۴) ضامن سلامتی وشادابی جامعه ، وجود پیست های اختصاصی پیاده روی در شهرها

-کجباف و همکاران،(۱۳۷۸)بررسی عقب ماندگی ذهنی براساس آزمون پیازه و مقیاس رفتار ناشی ازآن

-وینگ،زوزف پی وشورت،(۱۳۸۹)راهنمای آمادگی جسمانی براگپورت

ماندانا گودرزی

کارشناس ارشد تربیت‌بدنی

 

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.