یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۱

مدیر آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان:

در سال فقط دو بار فرصت نقل و انتقال دانشجویان وجود دارد

سیرجان

شرایط اصلی نقل انتقال است که برای دانشجویان دختر، ازدواج بعد کنکور و برای دانشجویان پسر، سرپرست خانواده بودن است. همچنین اگر دانشجویانی این شرایط را نداشته باشند بر اساس مشکلات و دلایل درخواست انتقالی اولویت بندی می شوند

به گزارش مفدا سیرجان ؛ رادیو مفدا سیرجان با خانم خواجویی، مدیر آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در رابطه با موضوع نقل و انتقالات دانشجو به دانشگاه های دیگر گفت و گوی  زنده خبری کردند. ایشان در این گفت و گو بیان کردند: در طول کل سال تحصیلی فقط دو بار فرصت نقل و انتقال برای دانشجویان وجود دارد که یکی در آذر ماه و دیگری در خرداد ماه است. وی ادامه داد: اما آنچه که مهم است شرایط اصلی نقل انتقال است که برای دانشجویان دختر، ازدواج بعد کنکور و برای دانشجویان پسر، سرپرست خانواده بودن است. همچنین اگر دانشجویانی این شرایط را نداشته باشند بر اساس مشکلات و دلایل درخواست انتقالی اولویت بندی می شوند که در این صورت شاید با شرایط انتقال یا مهمان شدن دانشجو موافقت کرد.

وی در پایان گفت و گو با رادیو مفدا سیرجان اظهار داشت: دانشجویان تا زمانی که ۵۰ درصد واحدهای درسی را نگذرانده باشند نمی توانند درخواست انتقالی بدهند و در مورد هزینه انتقال هم بستگی به هیئت امنا دانشگاه مقصد دارد که دانشکده علوم پزشکی سیرجان تا بحال هزینه ای دریافت نمی کرده ولی اکثر دانشگاه ها این هزینه را دریافت می کنند ولی مقدار آن متفاوت است.