پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۳

تقدیر از برگزیدگان در اولین روز از بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت(ع) وزارت بهداشت

اولین آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روایت تصویر (3)

اولین روز از بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت با اعطای لوح تقدیر و تندیس به برگزیدگان به پایان رسید.

به گزارش مفدا گیلان، آئین اولین اختتامیه از بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت با اعطای لوح تقدیر و تندیس به برگزیدگان به پایان رسید.

اسامی برگزیدگان بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت در سه بخش هنری، ادبی و فن آوری به شرح زیر می باشد:

برگزیدگان بخش ادبی/ رشته شعر:

گروه اساتید: رتبه سوم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مهرداد زیلیان

گروه اساتید: رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشکی کاشان-مریم اخوان

گروه کارمندان: رتبه سوم، دانشگاه علوم پزشکی اهواز-سیما نقدی

گروه کارمندان: رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – کاظم نظری

گروه دانشجویان: رتبه سوم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد-احمد جواد نوآباد

گروه دانشجویان: رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشکی ؟-مهربان

گروه دانشجویان: رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی بجنورد-امیر محمد خوبان

برگزیدگان بخش ادبی/ رشته داستان نویسی:

گروه اساتید: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز-راحله حضرتی

گروه کارمندان: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – رضوان آشنافر

گروه دانشجویان: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز-فرحناز ورمزیار

گروه دانشجویان: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-افشین زارع

گروه دانشجویان: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان-سارا چوپان نژاد

برگزیدگان بخش  هنری/معرق و منبت

گروه کارمندان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی گناباد_احسان سبزه مقدم

گروه کارمندان:رتبه سوم مشترک دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان_مهناز حاج باقری

گروه کارمندان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه_لطیف محمدی

گروه کارمندان:رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی تبریز_پروانه کاویانی

گروه دانشجویان: رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی قم –فرشته طیبی خرم

گروه دانشجویان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل –محمد فرهانی

گروه دانشجویان: رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی اراک- مهدی احمدی داغستانی

برگزیدگان بخش هنری/ تذهیب

گروه کارمندان: رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان- مسعود عیسی زاده

گروه کارمندان: رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله- محسن تامور

گروه کارمندان: رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی اهواز- ندا محمد نژاد

گروه دانشجویان: رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- مریم نور محمدی

گروه دانشجویان: رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی همدان – ندا مهدوی

گروه دانشجویان: رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی گیلان- میلاد خانزاده

برگزیدگان بخش طراحی پوستر

گروه کارمندان: رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه- سعید ساجدی

گروه کارمندان: رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز- مصطفی عزیز پور

گروه کارمندان: رتبه اول ستاد وزارت بهداشت- روح الله هاشمی

گروه دانشجویان: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی کاشان- محمد جواد معین آبادی

گروه دانشجویان: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی آبادان- ذوالفغار سباتی

گروه دانشجویان: شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز بهنام امینی

برگزیدگان بخش هنری/خوشنویسی

گروه اساتید:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی سمنان –عباس پاکدل

گروه اساتید:دتبه اول دانشگاه علوم پزشکی دزفول-ایمان سعادت نیا

برگزیدگان بخش هنری/نستعلیق

گروه کارمندان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز-رضا اعظمی

گروه کارمندان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-سید نجف مسعودی

گروه کارمندان :رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی اردبیل_ارزو مومنی

گروه دانشجویان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد_زهرا ثاقب

گروه دانشجویان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز_صادق مسعودی

برگزیدگان بخش هنری/نسخ

گروه کارمندان:شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد_مجید بانام

گروه کارمندان:شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز_محمد جعفری زاده

برگزیدگان بخش هنری/نقاشی

گروه اساتید:شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز_ندا جمالی مقدم

گروه کارمندان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی اراک_سمیه نجفی

گروه کارمندان:رتبه دوم دانشگا علوم پزشکی شیراز_نازنین روحی

گروه کارمندان:رتبه اول مشترک دانشگاه علوم پزشکی شیراز_مژده باقری

گروه کارمندان:رتبه اول مشترک دانشگاه علوم پزشکی شاهد_علی عبدالحسینی

گروه دانشجویان :رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار_سحر کرابی

گروه دانشجویان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان_ندا شکاری

برگزیدان بخش هنری/نقاشی خط

گروه کارمندان:رتبه ی سوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز_محمد فرازی

گروه کارمندان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز_ابوذر البرزی

گروه کارمندان:رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی مازندران_حسین ابراهیم نژاد

گروه دانشجویان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان_محمد تقی مشکوری

گروه دانشجویان:رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی ایران_زهرا یوسفی

برگزیدگان بخش هنری/عکاسی

گروه اساتید:رتبه سوم دانشگاه علومپزشکی شیراز_حسین صناعی زاده

گروه اساتید:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز_نسرین علوی نیا

گروه اساتید:رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی فسا_سارا عبدالهی

گروه کارمندان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی سمنان_الهه ربیعی

گروه کارمندان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی گلستان_عبدالسعید کوهساری

گروه کارمندان:رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی گلستان_یحیی کریم آبادی

گروه دانشجویان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی بجنورد_محمد امین طبسی

گروه دانشجویان:رتبه دوم  دانشگاه علوم پزشکی شیراز_ریاض منتظر

گروه دانشجویان:رتبه  اول دانشگاه علوم پزشکی گلستان_سیده معصومه موسوی

برگزیدگان بخش هنری4/فیلم کوتاه بخش کارمندان

گروه کارمندان:شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر_هادی مبارکی

گروه دانشجویان:شایسته تقدیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز_محمد سهرابی

برگزیدگان بخش هنری/تئاتر صحنه ای

گروه دانشجویان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی ایلام_حدیث یوسفیان

گروه دانشجویان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی آبادان_نادر آقایی

گروه دانشجویان: رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی دزفول_فاطمه پور طالب

برگزیدگان بخش فناوری/تولید اپلیکیشن و ربات 

گروه اساتتید:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی فسا_نجمه نامدار

گروه اساتید:رتبه دوم دانشگاه عوم پزشکی یزد_تهمینه فرج خدا

در این بخش اثری حائز رتبه اول نشد.

گروه کارمندان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان_عباس عابدی

گروه کارمندان:رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی یزد_محمد مهدی امین الرعایا

گروه کارمندان:رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی اردبیل_مهدی فیضی زاده

بخش فن آوری/کانال های مجازی قرآنی

گروه دانشجویان:رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه_محمدرضا فتوحی

در این بخش اثری حائز رتبه دوم نشد.

گروه دانشجویان:رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد_ علی ریحانیان

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.