چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۵

آزمون صحت حفظ حافظان دوره ارتقاء قرآنی برگزار می‌شود

ارتقا

آزمون صحت حفظ دروه ارتقاء قرآنی ۱۷ و ۱۸ آذر ماه برگزار می‌شود.

به گزارش مفدا، آزمون صحت حفظ دروه ارتقاء قرآنی ۱۷ و ۱۸ آذر ماه در دو گروه خانمها و آقایان برگزار می‌شود.

آزمون صحت حفظ حافظان آقا روز شنبه ۱۷ آذر از ساعت ۹ تا ۱۹:۳۰ و آزمون خانمها روز ۱۸ آذر از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح برگزار می‌شود.

نحوه برگزاری آزمون به صورت تلفنی و با توجه به تکالیف ارائه شده به حافظان شرکت کننده در طرح توسط اداره آموزش مرکز قرآن و عترت انجام می‌شود.

طرح  ارتقای دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در رشته حفظ و قرائت قرآن در دو گروه آقایان و بانوان ۱۳ تا ۱۸ مرداد ماه به میزبانی دانشگاه‌ علوم پزشکی زنجان برگزار ‌شد.

این دوره آموزشی به مدت ۵ روز با حضور ۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، با هدف ارتقای سطح قرآنی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه حفظ و قرائت قرآن برگزار شد.

سطح قرآنی دانشجویان شرکت کننده در دوره‌های قرآنی مورد رصد قرار می‌گیرد و میزان پیشرفت آنان پس از گذراندن دوره‌های قرآنی وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.