پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۹

گزارش مهمترین برنامه های اداره تربیت بدنی از اول سال تا آخر آذر ماه ( بخش هفتم )

مسابقات ورزشی ورودی المپیاد ورزشی برادران

زنجان

اعزام تیم بسکتبال دانشجویان پسر به مسابقات قهرمانی و ورودی المپیاد ورزشی که در بوشهر برگزار شد و کسب مقام دوم این مسابقات و گرفتن سهمیه المپیاد ورزشی. اعزام تیم تنیس روی میز دانشجویان پسر به مسابقات ورودی المپیاد ورزشی که در خزر آباد ساری برگزار شد.

اعزام تیم بسکتبال دانشجویان پسر به مسابقات قهرمانی و ورودی المپیاد ورزشی که در بوشهر برگزار شد و کسب مقام دوم این مسابقات و گرفتن سهمیه المپیاد ورزشی.
اعزام تیم تنیس روی میز دانشجویان پسر به مسابقات ورودی المپیاد ورزشی که در خزر آباد ساری برگزار شد.