دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۶

نتایج مسابقه انتخابی والیبال دو نفره دانشجویان دختر

زنجان

مسابقات انتخابی والیبال دانشجویان دختر با شرکت نفرات از دانشکده های مختلف در مجموعه ورزشی شهید نوری برگزار گردید...

مسابقات انتخابی والیبال دانشجویان دختر با شرکت نفرات از دانشکده های  مختلف در مجموعه ورزشی شهید نوری برگزار گردید... مسابقات انتخابی والیبال دانشجویان دختر با شرکت نفرات از دانشکده های  مختلف در مجموعه ورزشی شهید نوری برگزار گردید و خانمها فرزانه هیجرودی و فرشته خدائی به عضویت تیم منتخب دو نفره والیبال دانشجویان درآمدند و برای شرکت در اردو و اعزام به اولین المپیاد همگانی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور انتخاب شدند .