نمایش همه
  • جشن دانش آموختگی 93 ۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۲۳:۱۱

    به همت مدیریت تعالی فرهنگی

    جشن دانش آموختگی رشته های پرستاری وهوشبری ورودی سال ۹۳برگزارشد

    با حضور دکتر مصطفی محمدی جانشین معاون فرهنگی دانشجویی ،دکترمیترا پیامی سرپرست دانشکده پرستاری ومعاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه ،برخی اساتید وخانواده ها،جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان رشته های پرستاری وهوشبری ورودی سال ۹۳ با همکاری مشترک انجمن علمی پرستاری و کانون شعر و ادب در سالن آمفی تئاتر دانشکده پزشکی برگزارشد.