نمایش همه
  • تیتر یازده ۱۳۹۸-۰۵-۳۱ ۰۶:۰۴

    فعالان فرهنگی علوم پزشکی تربت حیدریه این بار در جشنواره تیتر یازدهم درخشیدند

    جشنواره سراسری نشریات دانشجویی به منظور تقویت زمینه های فعالیت و مهارت های دانشجویان در حوزه نشریات و رسانه های دانشجویی برگزار می شوددر این بین دو نشریه مجله مجازی علوم اعصاب به مدیر مسئولی حمید آزادی و سردبیری مهلا رضایی و مجله فناوران سلامت به مدیرمسئولی مبین تقی پور و سردبیری محمدرضا صباغی نامزد دریافت جوایز رتبه های اول و دوم یا شایسته تقدیر شدند.