سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۸

کلیپی از حضور پر شور مسئولان کمیته های اخلاق پزشکی دانشگاه های مناطق دهگانه کشور و کارکنان و دانشجویان دانشگاه در کنگره اخلاق پزشکی ایران

مسئولان کمیته های اخلاق پزشکی دانشگاه های مناطق دهگانه کشور و کارکنان و دانشجویان دانشگاه با هدف آموزش اخلاق پزشکی دیروز ، امروز ، فردا، هم اکنون در ششمین کنگره اخلاق پزشکی ایران حضور دارند .