اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی خوابگاه‌های ملکی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

  • خوابگاه دانشجویی ۱۳۹۶-۰۹-۱۶ ۱۴:۱۶

    اقدامات ۱۰۰ روزه حوزه دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت اعلام شد:

    اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه بندی خوابگاه‌های ملکی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

    معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از جمله اقدامات این معاونت طی ۱۰۰ روز گذشته را اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه‌بندی خوابگاه‌های ملکی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تهیه برنامه جامع تحول مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تدوین برنامه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های دانشجویی عنوان کرد.