امام موسی صدر

  • شریعتی و امام موسی صدر ۱۳۹۶-۰۳-۲۹ ۱۴:۴۷

    به بهانه چهلمین سالگرد درگذشت

    نظر امام موسی صدر درباره چرایی قتل دکتر شریعتی

    «شریعتی برای‌ ما ثروتی‌ است‌ که‌ با هیچ‌ قیمتی تعویض‌ نمی‌شود، از افکار بزرگ‌ و اصیل‌ او استفاده‌ می‌کنیم‌ و به‌ او احترام‌ می‌گذاریم‌.»