بنیان گذاران پاکستان

  • PSX_20191206_134429.jpg ۱۳۹۸/۰۹/۱۵

    چهار آزادی بخش بی سلاح

    پاییز فصل تولد چهار هندی مشهور است. مهر ماه تولد مهاتما گاندی، آبان اقبال لاهوری و جواهر لعل نهرو و آذر ماه محمد علی جناح. به همین مناسبت و در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان با فعالیت های این چهار مرد تاثیرگذار هندی که در مقطعی از تاریخ بر ایران هم اثرگذاری داشته اند، گوشه ای از زندگی آنها بازنشر می شود.