خبرنامه مفدا

 • گیلان ۱۳۹۸-۰۷-۲۲ ۱۱:۳۳

  سومین ماهنامه خبری مفدا گیلان منتشر شد

  سومین ماهنامه خبری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با عنوان " مفدا گیلان" منتشر شد.

 • نشریه مفدا اردبیل شماره 15 ۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۱۲:۴۸

  پانزدهمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  پانزدهمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار این معاونت منتشر شد.

 • هفته نامه ۱۳۹۸-۰۷-۱۲ ۰۹:۳۵

  صد و بیستمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیستمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سی و یکم شهریور ماه تا دهم مهر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 119 ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۴:۰۷

  صد و نوزدهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و نوزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سیزدهم تا سی و یکم شهریور ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا اردبیل شماره 14 ۱۳۹۸-۰۶-۲۶ ۱۰:۰۳

  چهاردهمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  چهاردهمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار این معاونت منتشر شد.

 • خبرنامه شماره 118 ۱۳۹۸-۰۶-۱۶ ۱۶:۴۲

  صد و هجدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و هجدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی بیست و سوم مرداد ماه تا دوازدهم شهریور ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۸-۰۵-۲۴ ۱۵:۵۲

  صد و هفدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و هفدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی نهم تا بیست و دوم مرداد ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • ماهنامه خبری مفدا اردبیل - 13 ۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۰۹:۲۹

  سیزدهمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  سیزدهمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار این معاونت منتشر شد.

 • خبرنامه 115 مفدا ۱۳۹۸-۰۴-۲۴ ۱۱:۰۳

  صد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سیزدهم الی بیست‌و دوم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شماره 12 ۱۳۹۸-۰۴-۲۲ ۱۱:۱۶

  دوازدهمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  دوازدهمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار این معاونت منتشر شد.

 • خبرنامه شماره 112مفدا ۱۳۹۸-۰۳-۲۶ ۱۰:۴۵

  صد و دوازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و دوازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی یکم الی بیست‌و چهارم خردادماه ۹۸ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا اردبیل شماره 11 ۱۳۹۸-۰۳-۰۵ ۰۹:۵۲

  یازدهمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  یازدهمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار این معاونت منتشر شد.

 • خبرنامه مفدا اردبیل شماره 10 ۱۳۹۸-۰۲-۲۹ ۱۲:۵۹

  دهمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  دهمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار این معاونت منتشر شد.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۲-۱۵ ۱۱:۵۸

  دومین خبرنامه "مفدا کرمانشاه" منتشر شد

  در دومین شماره از دور جدید خبرنامه "مفدا کرمانشاه"، مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا اردبیل ۱۳۹۸-۰۲-۱۵ ۰۸:۵۸

  نهمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  نهمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار این معاونت منتشر شد.

 • 101 ۱۳۹۸-۰۲-۰۳ ۰۸:۳۱

  صد و یازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و یازدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۷ فروردین الی ۳۰ فروردین ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • شماره هشتم ماهنامه خبری مفدا اردبیل ۱۳۹۸-۰۲-۰۲ ۱۳:۵۲

  هشتمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  هشتمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار معاونت فرهنگی دانشجویی منتشر شد.

 • خبرنامه شماره 110 مفدا ۱۳۹۸-۰۱-۰۲ ۱۱:۱۵

  صد و دهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و دهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا (آخرین هفته نامه خبری مفدا در سال ۱۳۹۷)منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ الی ۲۸ اسفند ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • ماهنامه مفدا اردبیل ۱۳۹۷-۱۲-۲۵ ۱۱:۱۴

  هفتمین شماره ماهنامه خبری "مفدا اردبیل" منتشر شد

  هفتمین شماره ماهنامه خبری پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به مهم‌ترین رویدادهای و اخبار معاونت فرهنگی دانشجویی منتشر شد.

 • خبرنامه شماره 109 مفدا ۱۳۹۷-۱۲-۱۲ ۱۱:۴۰

  صد و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  از تاکید وزیر بهداشت بر اجرایی شدن بیانیه رهبری تا بسته شدن پرونده المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان دختر

  صد و نهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۸ بهمن الی ۸ اسفند ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 108 مفدا ۱۳۹۷-۱۱-۲۹ ۰۹:۱۱

  صد و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  اعزام ۲۰۰ گروه جهادی به مناطق محروم کشور در ایام دهه فجر

  صد و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶ الی ۲۷ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 107 مفدا ۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ۱۴:۴۸

  صد و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  از سکانداری دکتر نمکی تا برتری وزارت بهداشت در برگزاری مسابقات قرآنی

  صد و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ الی ۱۵ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 106 مفدا ۱۳۹۷-۱۱-۰۹ ۰۹:۲۲

  صد و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت، با تفکرات من در تضاد است/ بیش از ۴۷ درصد آثار ارسالی به جشنواره تیتر ۱۱ مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است

  صد و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ دی الی ۸ بهمن‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره ۱۰۴ مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۲۱ ۱۱:۱۲

  صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  نفس‌های آخر فرهنگ و هنر در دانشگاه‌ها را جان دوباره بخشیدید

  صد و چهارمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۰ الی ۱۸ دی ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 102 مفدا ۱۳۹۷-۱۰-۰۳ ۰۹:۳۹

  صد و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  از اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران تا پژوهشگر برتر شدن دانش‌آموخته دانشگاه علوم‌پزشکی گیلان

  صد و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ آذرماه الی ۲ دی‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 101 مفدا ۱۳۹۷-۰۹-۲۶ ۱۶:۴۳

  صد و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  «حذف ستاره دانشجویان» مطالبه بر حقی که بر زمین مانده است

  صد و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ الی ۲۴ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 100 مفدا ۱۳۹۷-۰۹-۱۵ ۱۸:۴۷

  صدمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد

  صدمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ الی ۱۴ آذرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 97مفدا ۱۳۹۷-۰۸-۲۳ ۱۰:۳۳

  نود و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  بزرگترین رویداد مطبوعات دانشجویی کشور آغاز به کار کرد

  نود و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ الی ۲۱ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 96 مفدا ۱۳۹۷-۰۸-۱۵ ۱۱:۱۰

  نود و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  ارائه خدمات سلامت و فرهنگی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پیاده‌روی اربعین حسینی

  نود و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ الی ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 95 مفدا ۱۳۹۷-۰۸-۰۹ ۱۳:۴۶

  نود و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  احساسات صادقانه و ایمان زلال جوانان مومن زمینه‌ساز جلب تفضلات الهی

  نود و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ مهر الی ۷ آبان‌ماه ۹۷ منتشر شده است.