دانشگاهیان علوم پزشکی

  • جشنواره قران وعترت ۱۳۹۷-۰۷-۱۹ ۱۲:۵۵

    برگزیده ملی جشنواره قرآن و عترت:

    علم و فعالیت‌های قرآنی و هنری از یکدیگر جدا نیستند

    برگزیده دو دوره ملی جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشور، گفت: علم و فعالیت‌های قرآنی دو مقوله جدا از هم نیستند و می‌توان در کنار داشتن فعالیت علمی با پرداختن به قرآن از نظر معنوی جایگاه تحصیلی خود را ارتقا دهیم.