دکتر کریم همتی

  • انتصاب ۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۲:۱۶

    با حکم وزیر بهداشت؛

    سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد

    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی دکتر کریم همتی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام منصوب کرد.