دیدگاه دکتر شریعتی درباره ادیان

  • دکتر شریعتی ۱۳۹۶-۰۳-۲۹ ۱۴:۵۵

    رسالت ادیان از منظر شریعتی؛ «بازگشت» به خویشتن اصیل انسانی

    علی شریعتی در خراسان زاده شد، در پیوند با پدر مفسر قرآنش و نسیم حوزه سنتی مشهد، با معارف قرآنی و اهل‌بیتی مانوس گشت. برداشت‌های شریعتی در دهه چهل و پنجاه شمسی، جان بسیاری از برادران و خواهران ایمانی راه انقلاب اسلامی را گداخت و شور ایمان ایشان را تاریخ‌ساز کرد. شریعتی مورد تایید همه مراجع سنتی و دینی نبوده است، اما از او تحسین‌هایی نیز در کنار نقدها به عمل آمده است.