رسانه‌های موثر دانشجویی

  • معرفی نشریات ۱۳۹۷-۱۰-۱۹ ۱۹:۴۰

    با نشریات دانشجویی در هفته‌ای که گذشت؛

    از نسخه پیچی نشریه "نسخه پیچ" تا دختر پاک سیستانی در "سیستانا"

    هر چند که زمستان سردترین فصل سال است لیکن نشریات دانشجویی در این فصل کماکان با شور و حرارت همیشگی خودشان منتشر شده و گرمابخش تنور فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه هستند. در این فصل نشریات بسیار متنوعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منتشر شده که معرفی همه آنها از حوصله مخاطبان خارج است.