شاه فضل

  • مصاحبه بیست و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۳۹۷-۰۷-۱۹ ۱۱:۰۳

    استاد دانشگاه و برگزیده حفظ کل قرآن کریم در جشنواره قرآن:

    جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در میان دانشگاهیان به جایگاه خوبی رسیده است

    برگزیده رشته حفظ کل قرآن کریم در گروه اساتید و راه یافته به مرحله نهایی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به تجربه پنجمین حضورش در بزرگترین رویداد قرآنی وزارت بهداشت گفت: اقدام وزارت بهداشت در برگزاری جشنواره قرآنی و مشارکت دادن دانشگاهیان در بخش‌های مختلف را ستودنی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این جشنواره در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی به جایگاه خوبی رسیده است.