نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت