نهمین اجلاس معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور