همایش سالانه "سلامت روان و رسانه"

  • سلامت روان ۱۳۹۶-۱۰-۲۰ ۱۴:۱۹

    در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

    هشتمین همایش سالانه "سلامت روان و رسانه" برگزار می‌شود

    کرسی یونسکو در آموزش سلامت، هشتمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه را با محوریت خشونت (خشونت های خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی) یکم و دوم بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌کند.