کانون کاج

  • سراب ۱۳۹۷-۰۸-۱۵ ۱۱:۳۵

    با حضور دانشجویان علوم پزشکی سراب انجام شد؛

    آموزش حفظ و پاسداشت محیط زیست به دانش آموزان مدارس سراب

    اعضای "کانون دانشجویی کاج" دانشکده علوم پزشکی سراب با حضور مستمر در مدارس ابتدایی این شهرستان، دانش آموزان را با اهداف کانون آشنا و در جهت گسترش فرهنگ حفظ و پاسداشت محیط زیست تلاش می کنند.