نمایش همه
 • بیرجند/نشریه دیدگاه ۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۰۴:۰۱

  نشریه "دیدگاه" شماره دوازدهم- سال ۱۳۹۹/فصلنامه فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 • بیرجند ۱۳۹۹-۰۹-۲۲ ۱۸:۳۶

  صدوچهل‌و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ آبان‌ تا ۸ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • بیرجند/شماره 115 مفدا ۱۳۹۸-۰۴-۲۴ ۱۸:۴۰

  صد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد

  صد و پانزدهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی سیزدهم الی بیست‌و دوم تیر ماه ۹۸ منتشر شده است.

 • بیرجند/ نود دومین شماره مفدا وزارت ۱۳۹۷-۰۷-۱۳ ۰۹:۵۰

  نود و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد؛

  از شمارش معکوس آغاز بزرگترین رویداد قرآنی وزارت بهداشت تا هفت عرصه‌ای که یک دانشجو می‌تواند در آنها فعالیت کند

  نود و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی دوم‌ تا هشتم مهرماه ۹۷ منتشر شده است.

 • مفدا89 ۱۳۹۷-۰۳-۰۵ ۰۹:۵۰

  هشتادمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هشتادمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۹۷ منتشر شده است.

 • 79 خبرنامه مفدا ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۰۸:۲۳

  هفتاد ونهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هفتادونهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ فروردین تا ۲۶ اردیبهشت ۹۷ منتشر شده است.

 • مفدا 76 ۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۱:۴۶

  هفتاد و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هفتادوششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۲اسفند منتشر شده است.

 • مفدا75 ۱۳۹۶-۱۲-۱۳ ۱۰:۴۶

  هفتاد و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هفتادوپنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی26 بهمن تا 9اسفند منتشر شده است.

 • خبر نامه مفدا هفتاد و چهارم ۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۰۹:۱۸

  هفتاد و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هفتادوچهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی۱ تا ۲۵ بهمن منتشر شده است.

 • مفدا ۱۳۹۶-۱۰-۱۷ ۰۹:۲۲

  هفتاد و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هفتادویکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی۲۸آذر تا ۵دی منتشر شده است.

 • مفدا 70 ۱۳۹۶-۱۰-۰۵ ۱۴:۲۷

  هفتادمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  هفتادمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی۲۱ تا ۲۷ آذر منتشر شده است.

 • مفدا 69 ۱۳۹۶-۰۹-۲۹ ۱۴:۲۹

  شصت و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی۱۴ تا ۲۰ آذر منتشر شده است.

 • مفدا68 ۱۳۹۶-۰۹-۲۸ ۱۴:۰۷

  شصت و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی 7 تا 13 آذر منتشر شده است.

 • مفدا67 ۱۳۹۶-۰۹-۱۴ ۱۵:۲۰

  شصت و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۳۰ آبان تا ۶ آذر منتشر شده است.

 • 137912.jpg ۱۳۹۶-۰۹-۱۳ ۰۸:۰۱

  شصت و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور منتشر شده است.

 • مفدا65 ۱۳۹۶-۰۸-۳۰ ۰۷:۵۲

  شصت و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ آبان منتشر شده است.

 • شصت و چهارمین شماره هفته نامه مفدا ۱۳۹۶-۰۸-۲۲ ۱۱:۱۲

  شصت و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۹ تا ۱۵ آبان منتشر شده است.

 • مفدا63 ۱۳۹۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۵۷

  شصت و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲ تا ۸ آبان منتشر شده است.

 • ویژه های گیلان ۱۳۹۶-۰۸-۰۶ ۱۰:۲۰

  شصت و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۵ مهرتا ۱ آبان منتشر شده است.

 • 700.jpg ۱۳۹۶-۰۷-۲۶ ۰۹:۴۶

  شصت و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصت و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴مهرماه منتشر شده است.

 • شصتمین خبرنامه ۱۳۹۶-۰۷-۱۸ ۱۱:۳۵

  شصتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  شصتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷مهرماه منتشر شده است.

 • 123.jpg ۱۳۹۶-۰۷-۱۶ ۰۸:۳۲

  پنجاه و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  پنجاه و نهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی۴ تا ۱۰ مهرماه منتشر شده است.

 • مفدا58 ۱۳۹۶-۰۷-۰۵ ۱۵:۰۱

  پنجاه و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  پنجاه و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی۲۸ شهریور تا ۳ مهرماه منتشر شده است.

 • مفدا 57 ۱۳۹۶-۰۷-۰۱ ۱۳:۲۶

  پنجاه و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  پنجاه و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۷ شهریور ماه منتشر شده است.

 • 55مفدا ۱۳۹۶-۰۶-۰۸ ۱۰:۵۵

  پنجاه و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  پنجاه و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفته اول شهریور ماه منتشر شده است.

 • ویژه نامه ازدواج ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۰۹:۲۸

  ویژه نامه ازدواج سالم و پایدار از سوی مرکز بهداشت بیرجند و نهاد رهبری منتشر شد

  این ویژه نامه به منظور ارج نهادن به سنت حسنه ازدواج و ترویج آن در راستای سیاست های ابلاغی جمعیت مقام معظم رهبری و همچنین حساس سازی اجتماعی و معطوف کردن توجه عموم جامعه به فواید ازدواج سالم و آسیب های ازدواج دیر هنگام تهیه شده است

 • مفدا 54 ۱۳۹۶-۰۶-۰۵ ۰۹:۱۶

  پنجاه و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  پنجاه و چهارمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفته دوم مرداد ماه منتشر شده است.

 • مفدا 53 ۱۳۹۶-۰۵-۲۵ ۰۹:۰۲

  پنجاه و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  پنجاه و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویدادهای مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفته دوم مرداد ماه منتشر شده است.

 • مفدا52 ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۴:۵۲

  پنجاه و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  پنجاه و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد، در این شماره مهم ترین اخبار فعالیت ها و رویداد های مهم فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفته دوم مرداد ماه منتشر شده است.

 • مفدا 51 ۱۳۹۶-۰۵-۱۸ ۱۳:۴۱

  پنجاه و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد