نمایش همه
 • 1 ۱۴۰۰-۰۸-۲۲ ۰۷:۵۰

  صد و شصت‌ و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و شصت و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ مهر تا ۱۷ آبان مهرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه 166 ۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۱۰:۱۳

  صدوشصت‌وششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  از انتصاب معاون جدید فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تا اعلام مبالغ وام‌های دانشجویی دانشجویان

  صد و شصت‌ و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۴ تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه 165 ۱۴۰۰-۰۶-۱۶ ۰۹:۱۹

  صد و شصت‌ و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و شصت‌ و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۸ مرداد تا ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه شماره 163 ۱۴۰۰-۰۵-۱۰ ۰۸:۴۰

  صد و شصت‌ و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و شصت‌ و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ تیرماه تا ۶ مردادماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۴-۲۸ ۱۱:۲۴

  صد وشصت‌ودومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وشصت‌ودومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • جلد خبرنامه 161 ۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۱۱:۱۷

  "صد و شصت‌ویکمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  «صدو شصت‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا» منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ خردادماه تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 1 ۱۴۰۰-۰۳-۳۰ ۰۷:۴۸

  "صد و شصتمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدو شصتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۳ تا۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۴۰۰-۰۳-۱۷ ۰۷:۴۲

  "صدوپنجاه‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا" منتشر شد

  صدوپنجاه‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • 1 ۱۴۰۰-۰۲-۰۲ ۱۱:۴۴

  صدو پنجاه‌ و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌ و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد. در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۹ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۵۵ ۱۴۰۰-۰۱-۲۲ ۰۸:۲۶

  صدو پنجاه‌و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدو پنجاه‌و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی یک تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده است.

 • خبرنامه 152 ۱۳۹۹-۱۲-۰۲ ۰۸:۵۲

  صدوپنجاه‌ودومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاه و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۰۸:۵۲

  صدوپنجاهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوپنجاهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۵ دی تا اول بهمن‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا شماره 148 ۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۱:۳۰

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد وچهل‌ و هشتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ آذر تا ۲ دی ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • شماره 146 خبرنامه مفدا ۱۳۹۹-۰۹-۱۱ ۱۱:۲۷

  صدوچهل‌و ششمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و ششمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ آبان‌ تا ۸ آذرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • مفدا ۱۴۵ ۱۳۹۹-۰۸-۲۸ ۱۰:۰۸

  صدوچهل‌وپنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۵ آبان‌ماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه مفدا 143 ۱۳۹۹-۰۷-۲۹ ۱۰:۳۶

  صدوچهل‌و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و سومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۸ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه جدید ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۱۲:۳۶

  صدوچهل‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۸ تا ۱۹ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 141 ۱۳۹۹-۰۷-۱۲ ۰۸:۰۳

  صدوچهل‌و یکمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوچهل‌و یکمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۶ شهریورماه تا ۷ مهرماه ۹۹ منتشر شده است.

 • خبرنامه 139 ۱۳۹۹-۰۶-۱۰ ۱۱:۱۳

  صدوسی‌ونهمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صدوسی‌ونهمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۲۷ مردادماه تا پنجم شهریورماه ۹۹ منتشر شده است.

 • 137.png ۱۳۹۹-۰۵-۱۹ ۱۱:۱۶

  صد و سی‌ و هفتمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و سی‌و هفتمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی ۷ تا ۱۵ مردادماه ۹۹ منتشر شده است.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۰۸:۱۳

  دهمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  دهمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و "وحیدرضا غضنفری" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" منتشر شد.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۱۲-۰۵ ۰۸:۴۴

  نهمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  نهمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۹) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و "رقیه عزتی" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • خبرنامه مفدا شماره 125 ۱۳۹۸-۱۰-۲۸ ۰۸:۴۳

  صد و بیست و پنجمین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست و پنجمین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی پنجم تا بیست و پنجم دی‌ماه منتشر شده است.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۱۰-۱۴ ۰۸:۱۹

  هفتمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  هفتمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۷) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۱۰-۰۴ ۱۰:۲۴

  ششمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  ششمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۶) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • خبرنامه ۱۳۹۸-۰۹-۳۰ ۰۸:۰۲

  صد و بیست و سومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفتم تا بیست و چهارم آذرماه ۹۸ منتشر شده است.

 • رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۹-۲۵ ۱۳:۱۰

  پنجمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  پنجمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۵) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • عکس رادیو مفدا همدان ۱۳۹۸-۰۹-۱۷ ۱۲:۳۳

  چهارمین شماره "رادیـــو مفــــــــدا همـــــــــــدان" منتشر شد

  چهارمین فایل صوتی اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان در قالب پادکست با عنوان رادیو مفدا (۴) و با گویندگی "علی جمشیدی زاد" و صداگذاری و تدوین "حمید مقیمـــی" از اعضای مفدا همدان منتشر شد.

 • رادیو مفدا ۱۳۹۸-۰۹-۱۲ ۱۴:۰۳

  رادیو مفدا همدان تقدیم می کند/ تصنیف

  رادیو مفدا همدان تصنیف همایون شجریان (خسرو شیرین) را تقدیم می نماید.

 • خبرنامه مفدا ۱۲۲ ۱۳۹۸-۰۹-۰۹ ۰۷:۵۴

  صد و بیست‌و دومین شماره خبرنامه مفدا منتشر شد

  صد و بیست‌و دومین شماره هفته‌نامه خبری مفدا منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم فرهنگی، صنفی، دانشجویی، آموزشی و علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بازه زمانی هفتم آبان‌ماه تا ششم آذرماه ۹۸ منتشر شده است.