چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰

ارزیابی روانشناختی داوطلبین رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد

بررسی روانشناختی دانشجویان رشته فوریت پزشکی

ارزیابی روانشناختی داوطلبین رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، با هدف سنجش میزان علاقه و انگیزه داوطلبین و نیز تناسب این رشته و شغل با ویژگی های روانی و شخصیتی آنان توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد.

به گزارش مفدا قزوین، ارزیابی روانشناختی داوطلبین رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، با هدف سنجش میزان علاقه و انگیزه داوطلبین و نیز تناسب این رشته و شغل با ویژگی های روانی و شخصیتی آنان توسط کارشناسان مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۲۲ و ۲۳ مهر در مرکز آموزشی مهارت های بالینی دانشگاه انجام شد.

در این فرایند، در مجموع ۲۱ نفر از داوطلبین سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مورد ارزیابی روانشاختی قرار گرفتند.

ابزارهای مورد استفاده در این مصاحبه،  آزمون شخصیت کتل و مصاحبه شخصیتی_  شغلی و مصاحبه بالینی بوده و پس از استخراج نتایج بدست آمده از آزمون و مصاحبه و بر اساس آیتم های مدنظر، گزارش نهایی به اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی ارائه گردید.

گفتنی است؛ در سال تحصیلی جدید مقطع پذیرش دانشجویان رشته فوریت پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از کاردانی به کارشناسی ارتقا پیدا کرده برای نخستین بار داوطلبان خانم در این رشته اضافه شده اند.

sendComment

    commentHint
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.