دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰

دانشجوی دانشکده علوم پزشکی سیرجان طلا گرفت

کسب مدال طلا

دانشجو راد منش

کسب مدال طلای نخستین المپاد بازی های فکری و ورزشهای الکترونیک دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط مصطفی رادمنش دانشجوی دانشکده علوم پزشکی سیرجان صورت گرفت