دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶

فائزه برقی ،از دانشگاه سیرجان

درخشش دانشجوی سیرجانی در انتخابات

انتخابات بهداشت محیط

سومین انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی ،دانشجویی کشوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در رشته بهداشت محیط در دی ماه ودر فضای مجازی برگزار شد .در این انتخابات دانشگاههای علوم پزشکی ،رفسنجان ،تربت جام ،بجنورد،مشهد،کرمان،نیشابور ،زابل،شهر کرد ، تهران ،سیرجان ،قزوین ، گناباد ،شیراز ،جیرفت ،بوشهر وخوی شرکت داشتند.

با توجه به گزارش رسیده پس از اتمام این انتخابات اعلام نهایی منتخبین به این شرح میباشد .

اعضای شورای مرکزی انجمن کشوری بهداشت محیط :

1-فائزه  برقی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان (دبیر)

2-ریحانه زنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نایب دبیر)

3-آرین جعفریان لاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

4-جواد عرب نژاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

5-زهرا خواجه پور دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

اعضای علی البدل نیز در این انتخابات 1-فائزه مهار دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 2-مجید شجاعی دانشگاه علوم پزشکی تربت جام 

با آرزوی موفقیت روز افزون برای همه ی این عزیزان از خداوند منان توفیق هر چه بیشتر خدمت در راه خدا و پیشبرد اهداف عالی آنان را خواستاریم.