دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷

در حکمی از سوی معاونت فرهنگی،دانشجویی و تحقیقاتی صورت گرفت

انتصاب قائم مقام معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دکتر رضا صادقی

دکتر رضا صادقی در حکمی ازسوی معاون آموزشی ،تحقیقات و دانشجویی،فرهنگی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به عنوان قائم مقام این معاونت منصوب شد .

به گزارش مفدا سیرجان ،دکتر محمود رضا مسعودی معاون فرهنگی ،دانشجویی وآموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در حکمی از سوی خود دکتر رضا صادقی را به عنوان قائم مقام این معاونت منصوب نمود.

دکتر صادقی مسئولیت امور پژوهشی ومدیریت گروه رشته تحصیلی بهداشت عمومی معاونت آموزشی دانشکده را عهده دار می باشد.وی همچنین مسئولیت گروه مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت را در کارنامه  فعالیتهای گذشته خود را دارد.