شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۶

در اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مدیریت اضطراب کرونا در بانوان شاغل

مدیریت اضطراب کرونا در بانوان شاغل

بانوان شاغل با چه عوامل استرس زایی روبه رو هستند . بانوان شاغل باید بتوانند بین نقش های جاری خود (مادر بودن ،خانه داری و همسربودن و..) با نقش اجتماعی خود تعامل و تعادل برقرار کنند.

به گزارش مفدامشهد،  نسیم پترام فر، روانشناس اداره مشاوره و روانشناس دانشکده پیراپیزشکی، کارگاهی برای دغدغه ی این روزهای بانوان گذاشت. در این کارگاه به این مساله اشاره شد که بانوان شاغل با چه عوامل استرس زایی روبه رو هستند . بانوان شاغل باید بتوانند بین نقشهای جاری خود (مادر بودن ،خانه داری و همسربودن و..) با نقش اجتماعی خود تعامل و تعادل برقرار کنند.

در ادامه این کارگاه به مباحث استرس و عوامل ایجاد کننده آن اشاره شد، استرس های مختلف می تواند برروی رضایت و کیفیت زندگی تاثیر بگذارد. در این بین شیوع کووید ۱۹ اضطراب زیادی را در جوامع ایجاد کرده است. راهبردهایی که برای مدیریت اضطراب موثر هستند مورد بحث قرار گرفت . متغیر هایی مانند تنظیم هیجانی و راهبر دهای آن که شامل راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه است و اینکه هر فرد بتواند شناسایی کند که از چه راهبردهایی به صورت غالب استفاده می کند تا افراد قادر باشند که راهبرد های خود را شناخته و اصلاح کنند.

و در آخر این کارگاه به موضوع تاب آوری اشاره شد، اینکه چه تاثیراتی بر مدیریت استرس و اضطراب دارد و افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند.از ویژگی های افراد تاب آور به طور خلاصه می توان به تحمل ابهام بالا،عملکرد منعطف، تنظیم هیجانی مناسب و توانایی حل مساله اشاره نمود که هر یک به طور خلاصه تعریف شده و مورد بررسی قرار گرفت . برروی مهارت حل مساله در شرایط کرونا کار شد و مراحل آن آموزش داده شدند تاثیرات آن در سلامت روان و بهبود شرایط مورد بررسی و بحث قرار گرفت.