دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۲

در دانشکده علوم پزشکی سیرجان همزمان با روز ملی بهداشت محیط

مراسم رو نمایی از ماکت آموزشی مدیریت پسماند شهری گروه مهندسی بهداشت محیط

رونمایی طرح ماکت

ماکت آموزشی مدیریت پسماند شهری جهت آموزش دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط که مدیریت پسماند را میگذرانند طراحی شده است که شبیه سازی مدیریت پسماند از مبداءتولید تا نقطه دفن بهداشتی و کمپوست سازی را شامل میشود .

به گزارش مفدا سیرجان :  در این مراسم که با حضور ریاست ،معاونین و ومسئولین دانشکده علوم پزشکی سیرجان در محل معاونت آموزشی،تحقیقات و دانشجویی ،فرهنگی سیرجان برگزار شد ابتدا دکتر دهقانی مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط ضمن بیان مطالبی در مورد اجرا و عملکرد این طرح برای حاضرین در جلسه به شرح موضوعات پیرامون این طر ح پرداخت سپس دکتر محمدی از تلاش وپیگیری های عزیزانی که در این طرح سهم مطلوبی راداشته تشکر واین طرح را لازم الاجرا دانست .

شایان ذکر است این طرح مهندسی در حدود ده ماه وبا مشارکت مهندس امیری عضو محترم هیئت علمی وکارشناسان  آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت محیط مهندس پروار ،حاج ابراهیمی ،اسدی وشهسواری طراحی واجرا شد.