یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷

رادیو مفدا سیرجان تقدیم می‌کند؛

پادکست "دلنوشته به خدا؛ تنها امید و پشتوانه زندگی"

99

رادیو مفدا سیرجان کاری از سرویس چند رسانه ای، پادکستی را تحت عنوان "دلنوشته به خدا.،تنها امید و پشتوانه زندگی" را به را درراستای گرامی داشت زحمات سپید پوشان کادر درمان در خط مقدم مقابله با کرونا منتشر کرد.