دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۳

به منظور بزرگداشت هفته جوان

واحد سلامت روان معاونت دانشجویی و فرهنگی با همکاری واحد سلامت جوان معاونت بهداشتی برگزار می کند.

مشاوره

واحدسلامت روان معاونت دانشجویی و فرهنگی و واحد سلامت جوان معاونت بهداشتی قصد برگزاری مشاوره رایگان غیرحضوری به صورت تلفنی ویژه دانشجویان را درتاریخ های ذیل دارند.دانشجویان محترم می توانند از طریق شماره تلفن های مربوطه با مشاورین ارتباط برقرارنمایند. زمان: مورخ١٤٠٠/١/٢٨روز شنبه ازساعت١١:٣٠تا١٣(مشاوره رایگان تغذیه)شماره تماس:٤٢٢٦٠٩٠٠ مورخ١٤٠٠/١/٢٩روز یکشنبه ازساعت ١١:٣٠تا١٣(مشاوره رایگان روان)شماره تماس:٤٢٢٦٠٩٠٠

به گزارش مفدا سیرجان : محبوبه خواجویی مدیر دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان گفت:این برنامه جهت تعامل هر چه بیشتر دانشجویان با مشاورین وپاسخ گویی به مسائل دانشجویان در موارد بیان شده میباشد.