شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۲

اختصاص کد ویژه نظام وظیفه

اختصاص کد ویژه نظام وظیفه به دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دکتر صادقی

با پیگیری کارشناس نظام وظیفه معاونت آموزشی سرکار خانم رفعتی" کد ویژه نظام وظیفه "به دانشکده علوم پزشکی سیرجان اختصاص یافت.

 به گزارش مفدا سیرجان : دکتر رضا صادقی،مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان  گفت : در تاریخ 30/1/1400  جلسه ای که با  کارشناس نظام وظیفه دانشکده و جناب سروان اسکندرزاده نماینده نظام وظیفه نیروی انتظامی شهرستان در محل معاونت آموزشی تشکیل شد به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با نظام وظیفه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان پرداخته شد و مقرر گردید مساعدت لازم در این خصوص بعمل آید.