دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۷

کرونا و چگونگی اجرای برنامه های فرهنگی

تشکیل جلسه جهت چگونگی اجرای برنامه های فرهنگی و بر پایی نماز در ایام ماه مبارک رمضان

جلسه شورای فرهنگی

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان به منظور بررسی برنامه های فرهنگی در ماه مبارک رمضان و همچنین برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز به منظور بررسی وضعیت نماز خانه های تحت پوشش و نحوه برگزاری نماز در شرایط کرونا در سالن ویدئو کنفرانس معاونت آموزشی این دانشکده برگزار شد .

به گزارش مفدا سیرجان :این جلسه که با حضور رئیس و معاونت آموزش،تحقیقات ودانشجویی،فرهنگی ،مدیر دانشجویی فرهنگی و اعضای محترم واحد فرهنگی ،روابط عمومی وبسیج دانشکده علوم پزشکی ودر ارتباط تصویری به صورت ویدئو کنفرانس ،با آقایان عبداللهی نیا نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و پورحبیبی دبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد .

در این جلسه بررسی برنامه های فرهنگی در ماه مبارک رمضان ورسیدگی به وضعیت نماز خانه های مجموعه های تحت پوشش ونحوه برگزاری نماز در شرایط کرونا در دستور کار قرار گرفت ودر  جهت رفع مشکلات وچالشهای موجود تصمیم گیری شد .