چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱

به خدای کعبه رستگار شدم

بیست ویکم رمضان ،شب قدر وپایان شب ،وصبحگاهی که دیگر کوفه صدای علی(ع) را نمی شنود.

فزت ورب الکعبه

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را . برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را....

روابط عمومی ،مفدا دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سیرجان شهادت اول مظلوم عالم حضرت امیر المومنین علی (ع)را به شیفتگان و رهروان طریقش تسلیت میگوید