چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۴

دبیر انجمن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد،

نخستین وبینار و همایش کشوری هفته سلامت برگزار شد

همایش هفته سلامت

این رویداد که با استقبال بی نظیر مخاطبان (به طور میانگین بیش از صد نفر) برگزار شد به صورت تخصصی و عمومی به موضوعات و چالش های هر سه رشته بهداشت پرداخت.

به گزارش مفدا مشهد، نخستین وبینار و همایش کشوری هفته سلامت برگزار شد.فاطمه رمضانی برسلانی دبیرکل انجمن علمی کشوری بهداشت عمومی و دبیر انجمن بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اعلام این خبر گفت: با همکاری و اجرای دبیران سه انجمن علمی کشوری بهداشت عمومی، مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ، مهندسی و بهداشت محیط با هدف ایجاد تعامل و همکاری های بین رشته ای و گرامیداشت هفته سلامت در سه روز؛ دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه، سه شنبه  ۷ اردیبهشت ماه و چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با همکاری دبیرکل انجمن علمی کشوری بهداشت عمومی، محیط و حرفه ای برگزار شد.

فاطمه رمضانی برسلانی افزود: این رویداد که با استقبال بی نظیر مخاطبان (به طور میانگین بیش از صد نفر) برگزار شد به صورت تخصصی و عمومی به موضوعات و چالش های هر سه رشته پرداخت.

در ابتدای این همایش از سخنان گهربار دکتر حسن زائری لطف، دبیرکل محترم فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهایت استفاده برده شد و با همکاری و الطاف بی شائبه ایشان، این همایش به بهترین نحو برگزار گردید.

وی در ادامه گفت: در خصوص موضوعات مرتبط با انجمن علمی کشوری بهداشت عمومی، پنل عمومی این انجمن در ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۳۰ نشستی با مهندس محمد عرفانیان، استاد و مربی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس انجمن کارشناسان بهداشت عمومی استان خراسان رضوی برگزار گردید که با استقبال بی نظیری از جانب دانشجویان، اساتید و کارمندان مواجه شد و در انتهای پنل عمومی امکان  پرسش و پاسخ برای دانشجویان فراهم گردید تا علاوه بر رفع ابهام های دانشجویان، نظرات و پیشنهادات شنیده شود تا در جهت بهتر شدن شرایط مورد استفاده قرار گیرد .

و در قسمت پنل تخصصی  نظر به اهمیت روز افزون بحث کرونا و همینطور رسانه ها، با دعوت دکتر حمیدرضا محدث حکاک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و رئیس سابق دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ از ساعت ۱۹-۱۷ به آموزش و بررسی رسانه، کرونا و بهداشت عمومی پرداخته شد که شرکت کنندگان بسیار رغبت نشان داده و خواستار برگزاری هرچه بیشتر این قبیل همایش ها و کارگاه های عمومی و تخصصی شدند.